Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /libraries/cms/application/cms.php on line 470
Seminaria powiatowe w 2019 roku - Bibliotekarz Lubuski

Seminaria powiatowe w 2019 roku

Za nami kolejne seminaria powiatowe zorganizowane dla dyrektorów i kierowników bibliotek publicznych, powiatów południowej części województwa lubuskiego. W minionym kwartale odwiedziliśmy: Bibliotekę Publiczną w Krośnie Odrzańskim, Miejską Bibliotekę Publiczną w Nowej Soli, Bibliotekę Publiczną w Świebodzinie oraz Miejską Bibliotekę Publiczną im. Papuszy w Żaganiu. Seminaria stały się okazją do spotkań bibliotekarzy następujących powiatów: krośnieńskiego i zielonogórskiego, żagańskiego i żarskiego, nowosolskiego i wschowskiego oraz świebodzińskiego.

 

  Seminaria powiatowe to przede wszystkim okazja do wymiany cennych doświadczeń zawodowych, wypracowanie wspólnych metod działania na rzecz czytelnictwa oraz różnorodnych form aktywizacji czytelników i podnoszenia kompetencji pracowników bibliotek. Wartością dodaną jest niewątpliwie integracja środowiska bibliotekarskiego dająca poczucie wspólnego celu i jedności w działaniu. Zaproszeni na seminaria przedstawiciele placówek dzielą się również innowacjami czy wiedzą, która powstaje podczas interakcji osób i instytucji nie tylko ze środowiska bibliotecznego. Upowszechnianie przy okazji seminariów tzw. dobrych praktyk jest dla wielu inspiracją do podejmowania działalności z nowych obszarów. Dzięki zapraszaniu do uczestnictwa w seminariach przedstawicieli lokalnych władz, bibliotekarze mają możliwość zaprezentowania działalności bibliotek oraz zwrócenia uwagi na bieżące potrzeby instytucji.
  Tematyka spotkań była bardzo zróżnicowana. Prelegenci przedstawili zagadnienia nie tylko z zakresu wiedzy bibliograficznej. Kierownik Działu Informacji Regionalnej i Bibliograficznej WiMBP w Zielonej Górze, dr Przemysław Bartkowiak omówił digitalizację zasobów regionalnych. Przedstawił Bibliotekę Ziemi Lubuskiej jako narzędzie pracy bibliotekarza oraz przybliżył zebranym sposoby gromadzenia i opracowywania dokumentów życia społecznego. Agnieszka Sobiak – specjalista ds. szkoleń i promocji nowych idei bibliotecznych WiMBP w Zielonej Górze przedstawiła prezentację nt. strategii pracy z trudnym klientem, w efekcie której wywiązała się dyskusja wokół indywidualnych doświadczeń każdej z placówek. Uczestniczący w spotkaniach kierownicy bibliotek mieli również okazję poznać funkcjonowanie w nowoczesnej przestrzeni bibliotecznej, jako przestrzeni społecznej aktywności. Agnieszka Langner-Kosmaty, dyrektor Mediateki – Biblioteki Publicznej wKrośnie Odrzańskim, zaprezentowała krótką historię powstania, możliwości ifunkcji nowoczesnego obiektu bibliotecznego, natomiast Elżbieta Gonet – dyrektor MBP wNowej Soli przedstawiła działania nowosolskiej książnicy na rzecz propagowania wiedzy, edukacji i kultury. Z dużym zainteresowaniem uczestników spotkało się wystąpienie Urszuli Sitarz, starszego bibliotekarza MBP im. Papuszy w Żaganiu nt. treningu pamięci w ramach programu „Akademia Umysłu”, oferty skierowanej do grupy seniorów odwiedzających placówkę. Seminaria podsumowane zostały przez Monikę Simonjetz, która prócz spraw organizacyjnych przedstawiła planowane wydarzenia, adresowane do lubuskich bibliotek. Spotkania uświetnił swoją obecnością dyrektor WIMBP im. Cypriana Norwida dr Andrzej Buck oraz przedstawiciele lokalnych władz: Sebastian Kulesza – zastępca Burmistrza Żagania, Marek Cebula – burmistrz Krosna Odrzańskiego, Grzegorz Garczyński, starosta Powiatu Krośnieńskiego, Tomasz Sielicki – burmistrz Świebodzina. Organizatorem seminariów był Dział Badań Analiz i Metodyki Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze. W seminariach wzięło udział ogółem 116 osób.

Agnieszka Sobiak