Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /libraries/cms/application/cms.php on line 470
Lubuskie Wawrzyny 2018 - Bibliotekarz Lubuski

Lubuskie Wawrzyny 2018

28 lutego 2019 roku o godzinie 18 w Sali im. Janusza Koniusza w budynku Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze odbyła się gala wręczenia Lubuskich Wawrzynów 2018. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz województwa lubuskiego, zainteresowani życiem kulturalnym regionu oraz przede wszystkim nominowani i wyróżnieni w poszczególnych kategoriach konkursu.

 

lubuskiewawrzyny2018  Na wstępie dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze (dalej: WiMBP wZG) dr Andrzej Buck oraz dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim (dalej: WiMBP w GW) Sławomir Szenwald serdecznie powitali zgromadzonych gości. Wspomniano krótko sylwetkę zmarłego Janusza Koniusza, poety, prozaika, dramaturga i eseisty. Powiedziano o współpracy dwóch lubuskich bibliotek. Podziękowano sponsorom za finansowanie przedsięwzięcia, partnerom za współpracę, za wsparcie patronatami honorowymi i medialnymi, członkom kapituły za ich pracę oraz pogratulowano laureatom, nominowanym i wyróżnionym. Następnie chwilą ciszy uczczono Barbarę Konarską (1943-2018), poetkę z Zielonej Góry oraz Irenę Linkiewicz (1945-2019), dziennikarkę Radia Zachód.
  Z okazji 25. jubileuszu zorganizowania konkursu dyrektor A. Buck zaprosił na scenę pomysłodawców i pierwszych realizatorów Lubuskich Wawrzynów: Marię Wasik, poprzednią dyrektor WiMBP w ZG, Alfreda Siateckiego, prozaika, publicystę i reportażystę oraz Eugeniusza Kurzawę, poetę, animatora kultury i prasoznawcę, prezesa Oddziału Związku Literatów Polskich w Zielonej Górze, aby wręczyć dyplomy i kwiaty. Głos zabrała M. Wasik, wspominając początki imprezy oraz wyrażając jednocześnie radość z kontynuacji idei zapoczątkowanej ćwierć wieku temu.
lubuskiewawrzyny20181  Z publicznością przywitali się prowadzący – Karolina Kamińska i Jacek Stefanowicz, którzy przeszli od razu do prezentacji publikacji nominowanych i wyróżnionych w Lubuskim Wawrzynie Literackim. O ogłoszenie i uzasadnienie werdyktu poproszono przewodniczącego kapituły – dra hab. Jerzego Madejskiego, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego.
  Laureatem 25. edycji Lubuskiego Wawrzynu Literackiego w kategorii poezja został Michał Banaszak za tomik Miejsca wydany na zlecenie Galerii Literackiej przy GSW BWA w Olkuszu przez Drukarnię Grafpress. Nagrodę finansową, srebrne pióro, dyplom oraz kwiaty wręczył w imieniu Prezydenta Miasta Zielona Góra Janusza Kubickiego naczelnik Wydziału Sportu, Kultury i Turystyki Urzędu Miasta w Zielonej Górze Stanisław Tarnawski. Zwycięzca zabrał głos: „Chciałbym serdecznie podziękować [...] kapitule za tak pozytywną opinię, również za uzasadnienie, bo nieczęsto mam okazję słuchać poglądów na temat moich wierszy”.
  Pozostali nominowani: Paweł Łęczuk, Krzysztof Mich oraz Marek Stachowiak zostali poproszeni na scenę, gdzie wręczono im dyplomy i kwiaty.
  Laureatką 25. edycji Lubuskiego Wawrzynu Literackiego w kategorii proza została Halina Grochowska za książkę Poprawiny wydaną w Gdyni przez Novae Res. Decyzję uzasadnił przewodniczący kapituły, a autorkę poproszono na scenę. Nagrodę finansową, srebrne pióro, lubuskiewawrzyny20182dyplom oraz kwiaty wręczyła w imieniu Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Jacka Piotra Wójcickiego dyrektorka Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Gorzowie Wielkopolskim Ewa Hornik. Zwyciężczyni nie kryła zdumienia zwygranej: „Szczerze mówię, że nie spodziewałam się. Tym bardziej, że zawodowo jestem daleko od literatury. Mój zawód to inżynier elektryk. Dziękuję za tak wnikliwe i uważne przeczytanie mojej książki. [...] Mieszkam w małej wiosce pod Siedlcami i wyobrażałam sobie dzisiejszą imprezę jako wymarzony pretekst do odwiedzenia po pięćdziesięciu latach Zielonej Góry, ale nie spodziewałam się czegoś takiego. Dziękuję”.
  Na scenę zaproszono pozostałych nominowanych, Agnieszkę Ginko-Humphries oraz Krzysztofa Koziołka, którym wręczono dyplomy oraz kwiaty. Nagrodę Rektora Akademii im. Jakuba z Paradyża za debiut literacki Srebrne Sokole Pióro przyznano Markowi Krukowskiemu za książkę Udręczenie wydaną przez autora w Zielonej Górze. Dyplom oraz statuetkę wręczył w imieniu rektor Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim (dalej: AJP) prof. dr hab. Elżbiety Skorupskiej-Raczyńskiej prorektor ds. nauki prof. nadzw. dr hab. Paweł A. Leszczyński. Kapituła przyznała dyplom honorowy za całokształt twórczości dla Jerzego Hajdugi, autora zgłoszonych publikacji Zatrzymać z czasu chwile oraz Jeszcze. Organizatorzy nagrodzili również dyplomami honorowymi za całokształt lubuskiewawrzyny20183twórczości Katarzynę Jarosz-Rabiej, Jerzego Gąsiorka, Władysława Klępkę oraz Zbigniewa Ryndaka. Dyplomy wręczyli dyrektorzy lubuskich książnic. Ponadto kapituła Lubuskiego Wawrzynu Literackiego oraz dyrektor A. Buck przyznali dyplom honorowy za osiągnięcia naukowe w zakresie literatury, teorii i krytyki literackiej prof. dr hab. Małgorzacie Mikołajczak z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Wyróżnienie wręczył dyrektor zielonogórskiej biblioteki oraz przewodniczący kapituły, akcentując przy tej okazji zasługi prof. M. Mikołajczak dla literaturoznawstwa, a zwłaszcza dla jego regionalnego ujęcia. O zabranie głosu poproszono również prof. Mikołajczak, która podziękowała nagradzającym oraz wszystkim, którzy badają literaturę, umożliwiają takie inicjatywy i samym literatom.
  Nadszedł czas na część artystyczną gali. Ze sceny popłynęły dźwięki Etiudy E-dur Op. 10 Fryderyka Chopina w wykonaniu Jolanty Duszeńko-Lachowicz, altowiolistki, solistki Filharmonii Zielonogórskiej. Następnie zaprezentowano nominowane książki w Lubuskim Wawrzynie Naukowym, po czym przewodniczący kapituły prorektor ds. studenckich Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski ogłosił decyzję podjętą w czasie obrad.
  Laureatami 14. edycji Lubuskiego Wawrzynu Naukowego zostali: Paweł Czechowski, Marcin Bocheński, Sławomir Rubacha, Olaf Ciebiera,Grzegorz Jędro oraz Leszek Jerzak za publikację lubuskiewawrzyny20184Lubuski atlas ornitologiczny. Ptaki lęgowe Ziemi Lubuskiej wydaną przez Oficynę Wydawniczą Uniwersytetu Zielonogórskiego. Nagrodę finansową, srebrne pióro, dyplomy oraz kwiaty wręczył w imieniu Marszałka Województwa Lubuskiego Elżbiety Anny Polak, Wicemarszałek Województwa Lubuskiego Łukasz Porycki. Przewodniczący zespołu naukowego dr P. Czechowski wyraził wdzięczność słowami: „Dziękuję wszystkim. Można byłoby powiedzieć, że się nie spodziewaliśmy, ale wiedzieliśmy, że tak będzie. Stworzyliśmy naprawdę superksiążkę, przy współpracy kilkudziesięciu osób. Nas, autorów wiodących było sześciu, ale było też kilkunastu autorów, którzy pomagali nam opisywać poszczególne gatunki. I oczywiście rzesza kilkudziesięciu obserwatorów ptaków, którzy chodzili po terenie i to jest chyba najważniejsze. [...] Mamy nadzieję, że ta książka przyczyni się do tego, że wiedza przyrodnicza w tych strasznych teraz czasach, gdzie degradacja środowiska jest ogromna, wniesie odrobinę wrażliwości przyrodniczej. Tego wszystkim państwu życzę. Dziękuję bardzo”.
  Poproszono na scenę pozostałych nominowanych – Kamilę Giebę oraz Ryszarda Piotra Kozłowskiego iwręczono im dyplomy oraz kwiaty. Kapituła przyznała także Nagrodę Rektora UAM w Poznaniu za najlepszą książkę popularnonaukową w postaci srebrnego pióra oraz dyplomu. Niestety Lech Dominik, autor książki Waldemara Kućki spacer po Gorzowie (lata 60. i 70.) wydanej przez Nadwarciańskie Towarzystwo Upowszechniania Dziedzictwa Kulturowego wGorzowie Wielkopolskim, z przyczyn losowych nie mógł być obecny na uroczystości. Dyplom za walory edytorskie przyznano Centrum Promocji Kultury w Drezdenku za książkę Jana J. Maćkowskiego Orkiestry dęte w tradycji kulturowej Drezdenka 1948-2018. Po odbiór wyróżnienia poproszono dyrektora Jana Kuchowicza, a dyplom i kwiaty wręczyli prorektor ds. nauki AJP prof. dr hab. P.A. Leszczyński oraz dziekan Zamiejscowego Wydziału Kultury Fizycznej wGorzowie Wielkopolskim Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu Leszek Zguczyński. Zakończono część naukową, a na scenie ponownie pojawiła się solistka, aby zagrać lubuskiewawrzyny20185utwór Salut d’Amour Op. 12 Edwarda Elgara.
  Następnie przedstawiono wszystkich nominowanych oraz tytuły zgłoszonych materiałów prasowych przez dziennikarzy. Zaprezentowano członków kapituły i poproszono przewodniczącą, prof. dr hab. Jolantę Chwastyk-Kowalczyk z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach o ogłoszenie i uzasadnienie werdyktu. Laureatem 6. edycji Lubuskiego Wawrzynu Dziennikarskiego został Dariusz Chajewski („Gazeta Lubuska”) za artykuły prasowe: Pieniądz nie śmierdzi, czyli tragikomedia z wysypiskiem w roli głównej. Tylko kto teraz się śmieje?; Starość Panu Bogu się nie udała. My z nią również nie potrafimy sobie poradzić. Ani uczynić ją lżejszą...; Janionowie, czyli Francuzi zaplątani w polską historię; Także tutaj toczyła się walka o polską niepodległość. Nie tylko w1918 roku. Dziennikarza poproszono na scenę, a nagrodę wręczyła wimieniu Wojewody Lubuskiego Władysława Dajczaka kierownik Oddziału Organizacyjnego wDelegaturze Urzędu wZielonej Górze Maria Brygida Grzybowicz. Poproszono również sponsorów nagrody, dyrektora Grupy ds.Marketingu Seco/Warwick S.A. Katarzynę Sawkę oraz dyrektora iczłonka zarządu Gedia Poland Assembly z Nowej Soli Andrzeja Marcinka, którzy powiedzieli kilka słów. Przyszedł czas na wypowiedź laureata: „Przy okazji tego rodzaju nagród powinienem podziękować sponsorom i dziękuję. Dziękuję mianowicie czytelnikom »Gazety Lubuskiej«, dlatego że idąc rano do sklepu, do lubuskiewawrzyny20186kiosku, kupując gazetę, jakby udzielają kredytu zaufania, licząc na to, że coś w niej ciekawego znajdą. My tylko ten kredyt staramy się spłacić. Również dziękuję za to, że tak naprawdę oni tworzą nasze teksty. Dlatego, że na ich opowieściach budujemy to, co piszemy. Bez nich nie byłoby dziennikarzy, bez nich nie byłoby tej nagrody. Dziękuję ślicznie”.
  Zaproszono pozostałych nominowanych na scenę. Zbigniewowi Bodnarowi i Jackowi Katosowi Katarzyńskiemu wręczono dyplomy oraz kwiaty. Kapituła zdecydowała się wyróżnić dyplomem za całokształt twórczości Zbigniewa Bodnara (Radio Zachód), autora zgłoszonych audycji radiowych: Pacyfikacja, Florian Kroenke – człowiek tamtych lat, Zmierzch giganta, Radio w telewizji to było to. Ponadto postanowiono przyznać Nagrodę „Gazety Lubuskiej” – dyplom dla wyróżniającego się młodego dziennikarza otrzymał Maciej Piotrowski za materiały telewizyjne: Gazstal, Afera ZZUM, Eksmisja, Winnych nie ma? Srebrne pióro, dyplom oraz kwiaty wręczył prezes Polska Press Oddział w Zielonej Górze Grzegorz Widenka. Nagrodę specjalną otrzymała redakcja „Gazety Lubuskiej” za opublikowane w minionym roku teksty i inne przedsięwzięcia poświęcone historii regionu, a także losom jego mieszkańców, wygnańcom, tułaczom i pionierom. Kapituła chciała w ten szczególny sposób wyrazić uznanie i wdzięczność za wyprodukowany w 2018 roku film Kresy w reżyserii Rafała Brylla, oparty na relacjach mieszkańców województwa lubuskiego przybyłych na te ziemie po wojnie. Niestety reżyser był nieobecny na uroczystości, a w jego imieniu wyróżnienie przyjął producent filmu G. Widenka. Dyplom i kwiaty wręczył Krzysztof Romankiewicz, starosta zielonogórski.
  Był to już ostatni punkt tego wieczoru, a na zakończenie zgromadzeni mogli wysłuchać utworu Francesco Sartoriego Con te Partiró w wykonaniu Jolanty Duszeńko-Lachowicz. Na wszystkich gości czekał jeszcze przygotowany przez organizatorów i sponsorów poczęstunek, a z uwagi na jednoczesne świętowanie tłustego czwartku nie zabrakło także pysznych pączków.
  Lubuskie Wawrzyny zostały zorganizowane przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze oraz Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. Zbigniewa Herberta wGorzowie Wielkopolskim. Patronatem honorowym wydarzenie objęli: Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak, Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Anna Polak, Prezydent Miasta Zielona Góra Janusz Kubicki oraz Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Jacek Piotr Wójcicki. Partnerem w Lubuskim Wawrzynie Literackim był już tradycyjnie Zielonogórski Oddział Związku Literatów Polskich. Przy Wawrzynie Naukowym współpracowano z Uniwersytetem Zielonogórskim, Akademią im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza wPoznaniu, w ramach którego działa Collegium Polonicum w Słubicach, Zamiejscowym Wydziałem Kultury Fizycznej wGorzowie Wielkopolskim Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu. Partnerem w organizacji Lubuskiego Wawrzynu Dziennikarskiego było Stowarzyszenie Dziennikarzy Lubuskich. Sponsorami konkursu byli: Gedia Poland Sp. z o.o. z Nowej Soli, Seco/Warwick S.A. ze Świebodzina, Bomadek Sp. z o.o. z Trzebiechowa, Sygnity Business Solutions z Zielonej Góry, Digital – Center z Suchego Lasu koło Poznania, Krzysztof Romankiewicz, Winnica Julia Małgorzaty i Romana Gradów w Zielonej Górze oraz Rzeźnictwo Zyguła Zbąszynek Sp. z o.o. Sp. K. Patronat medialny sprawowały „Gazeta Lubuska” i Akademickie Radio Index Uniwersytetu Zielonogórskiego. Statuetki srebrnych piór wykonała artystka plastyk Aneta Pabjańska-Moskwa.
  Formuła Lubuskich Wawrzynów zmienia się każdego roku. Wprowadzane są nowe pomysły, modyfikowane dotychczasowe zasady – wszystko, aby nagrodzić najlepszych autorów. Nie inaczej było w czasie tej edycji, a jedną z nowości był powrót do pierwotnego kształtu Lubuskiego Wawrzynu Literackiego, kiedy przyznawano osobno nagrody za poezję i prozę. Dzięki takiemu zabiegowi decyzja członków kapituły nie musiała się już łączyć z uczuciem dyskryminacji określonej grupy publikacji i ich autorów.
  Po raz pierwszy w historii konkursu kapituła podjęła decyzję o uhonorowaniu książki autorstwa więcej niż jednej osoby, również po raz pierwszy była to publikacja o tematyce przyrodniczej. Czyni to tegoroczny werdykt kapituły Lubuskiego Wawrzynu Naukowego bezprecedensowym. Regulamin przewidywał taką możliwość, jednak nigdy wcześniej członkowie kapituły nie zdecydowali się na taki wybór. Czekano na wyjątkową książkę, która uzasadni mnogość autorów isama wsobie będzie świadectwem rzetelnie wykonanej pracy oraz profesjonalnego podejścia do omawianej tematyki. Taka decyzja była wyczekiwana od dłuższego czasu i mamy nadzieję w przyszłych edycjach zobaczyć więcej zgłoszeń tego typu, przy zaznaczeniu, że nie będą one wydane pod redakcją.
  W Lubuskim Wawrzynie Dziennikarskim pojawiła się nowa statuetka, czyli Nagroda „Gazety Lubuskiej” dla wyróżniającego się młodego dziennikarza 2018. Tym samym każdy z Lubuskich Wawrzynów posiada wswoim repertuarze „małe srebrne pióro” wręczane razem z dyplomem, co mamy nadzieję ucieszy uczestników.
  W trakcie trwania konkursu aż do gali rozdania Wawrzynów aktualizowana była strona internetowa www.wawrzyny.norwid.net.pl, która stała się głównym źródłem informacji o przedsięwzięciu. Opublikowano na niej relacje z poprzednich edycji, historię Lubuskich Wawrzynów, ale także skład poszczególnych kapituł, zestaw zgłoszonych materiałów oraz nazwiska osób nominowanych i wyróżnionych. W portalu można odnaleźć także kontakty do osób odpowiedzialnych za właściwy przebieg konkursu, czyli koordynatora dra Przemysława Bartkowiaka oraz sekretarzy: Małgorzaty Domagały (LWL), dra Pawła Kalisza (LWN) i pierwszej zastępcy dyrektora WiMBP w ZG Anny Polus (LWD). Dodatkowo specjalnie dedykowane zakładki dla regulaminów i deklaracji ułatwiają proces zgłaszania publikacji.
  W tegorocznej edycji zgłoszono 36 prac z poezji i prozy, 25 publikacji naukowych i popularnonaukowych oraz 21 materiałów dziennikarskich. Jest to zbliżony wynik do roku poprzedniego, kiedy wpłynęło odpowiednio 41, 23 oraz 21 zgłoszeń. Konkurs cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem środowiska literackiego, naukowego oraz dziennikarskiego, a to przekłada się na motywację do dalszej pracy, doskonalenia formuły i rozwijania się.
  Bardzo dziękujemy zgłaszającym książki, autorom oraz osobom nagrodzonym, nominowanym i wyróżnionym. Lubuskie Wawrzyny są organizowane dla was i tylko dzięki wam mają one sens.

Nagrodzeni i nominowani

  Lubuski Wawrzyn Literacki w kategorii poezja: Michał Banaszak, Miejsca, wydawca: na zlecenie Galerii Literackiej przy GSW BWA w Olkuszu przez Drukarnię Grafpress, Olkusz 2018.
  Nominowani: Paweł Łęczuk, Krzysztof Mich, 44 odbicia Warszawy, wydawca: Stowarzyszenie Salon Literacki, Warszawa 2018; Marek Stachowiak, Tata jest od tego, wydawca: Tercja, Poznań – Gorzów 2018
  Lubuski Wawrzyn Literacki w kategorii proza: Halina Grochowska, Poprawiny, wydawca: Novae Res, Gdynia 2018.
  Nominowani: Agnieszka Ginko-Humphries, Bajki z dżungli i oceanu, wydawca: Media Rodzina, Poznań 2018; Krzysztof Koziołek, Wzgórze Piastów, wydawca: Wydawnictwo Akurat, Warszawa 2018.
  Srebrne Sokole Pióro – Nagroda Rektora Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim za debiut literacki: Marek Krukowski, Udręczenie, wydawca: Marek Krukowski, Zielona Góra 2018.
  Dyplom honorowy za całokształt twórczości: Jerzy Hajduga, zgłoszone książki: Zatrzymać z czasu chwile, wydawca: MK, Kraków – Drezdenko 2018; Jeszcze, wydawca: Tercja, Poznań – Drezdenko 2018.
  Dyplomy honorowe za całokształt twórczości przyznane przez organizatorów: Katarzyna Jarosz-Rabiej, Jerzy Gąsiorek, Władysław Klępka, Zbigniew Ryndak.
  Lubuski Wawrzyn Naukowy: Paweł Czechowski, Marcin Bocheński, Sławomir Rubacha, Olaf Ciebiera, Grzegorz Jędro, Leszek Jerzak, Lubuski atlas ornitologiczny. Ptaki lęgowe Ziemi Lubuskiej, wydawca: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2018.
  Nominacje: Kamila Gieba, Lubuska literatura osadnicza jako narracja założycielska regionu, wydawca: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, Kraków 2018; Ryszard Piotr Kozłowski, Mennictwo wschowskie, wydawca: Oddział Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego im. Karola Beyera, Warszawa 2018.
  Nagroda Rektora UAM w Poznaniu – Najlepsza książka popularnonaukowa: Lech Dominik, Waldemara Kućki spacer po Gorzowie (lata 60. i 70.), wydawca: Nadwarciańskie Towarzystwo Upowszechniania Dziedzictwa Kulturowego w Gorzowie Wielkopolskim, Gorzów Wielkopolski 2018.
  Dyplom za walory edytorskie: Centrum Promocji Kultury w Drezdenku, za edycję książki Jana J. Maćkowskiego, Orkiestry dęte w tradycji kulturowej Drezdenka 1948-2018, Drezdenko 2018.
  Lubuski Wawrzyn Dziennikarski: Dariusz Chajewski („Gazeta Lubuska”), za artykuły: Pieniądz nie śmierdzi, czyli tragikomedia z wysypiskiem w roli głównej. Tylko kto teraz się śmieje?; Starość Panu Bogu się nie udała. My z nią również nie potrafimy sobie poradzić. Ani uczynić ją lżejszą...; Janionowie, czyli Francuzi zaplątani w polską historię; Także tutaj toczyła się walka o polską niepodległość. Nie tylko w 1918 roku.
  Nominowani: Zbigniew Bodnar (Radio Zachód), za audycje: Pacyfikacja; Florian Kroenke – człowiek tamtych lat; Zmierzch giganta; Radio w telewizji to było to; Jacek Katos Katarzyński („Gazeta Lubusa”), za reportaże: Konie i Blues w Wiosce Indiańskiej w Jemiołowie; Fantastic 4; Półmaraton Zielongórski; Premiera filmu „Kresy”.
  Nagroda „Gazety Lubuskiej” – Dyplom dla wyróżniającego się młodego dziennikarza: Maciej Piotrowski (Freelancer), za reportaże: Gazstal; Afera ZZUM; Eksmisja; Winnych nie ma?
  Dyplom za całokształt twórczości: Zbigniew Bodnar (Radio Zachód), zgłoszone materiały: Pacyfikacja; Florian Kroenke – człowiek tamtych lat; Zmierzch giganta; Radio w telewizji to było to.
  Specjalne wyróżnienie otrzymała Redakcja „Gazety Lubuskiej” za publikowane w minionym roku teksty i wyprodukowanie filmu pt. Kresy.
  Organizatorzy uhonorowali również pomysłodawców Lubuskiego Wawrzynu Literackiego: Marię Wasik, Alfreda Siateckiego oraz Związek Literatów Polskich Oddział w Zielonej Górze. Dyplom honorowy za osiągnięcia naukowe wzakresie literatury, teorii literatury i krytyki literackiej otrzymała prof. dr hab. Małgorzata Mikołajczak.

dr Paweł Kalisz