Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /libraries/cms/application/cms.php on line 470
Krakowski Salon Poezji w Zielonej Górze. Podsumowanie edycji - Bibliotekarz Lubuski

Krakowski Salon Poezji w Zielonej Górze. Podsumowanie edycji

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze od roku 2016 organizuje Krakowski Salon Poezji w Zielonej Górze. Przedsięwzięcie jest przeniesieniem do naszego regionu wzorca salonu literackiego zainicjowanego w 2002 roku przez wybitną aktorkę Annę Dymną, która zaufała Bibliotece Norwida i wyraziła zgodę na jego realizację w Zielonej Górze. Dotychczas mieliśmy zaszczyt i przyjemność gościć najwybitniejszych mistrzów żywego słowa, którzy prezentowali wybrane przez siebie teksty najznakomitszych twórców literatury. Gościliśmy Annę Dymną i Krzysztofa Orzechowskiego, Maję Komorowską, Mariusza Bonaszewskiego, Magdalenę Zawadzką, Jerzego Trelę, Annę Seniuk, Danutę Stenkę, Zdzisława Wardejna, Teresę Lipowską, Joannę Trzepiecińską, Lecha Dyblika, Olgierda Łukaszewicza, Piotra Cyrwusa i Maję Barełkowską, Katarzynę Gniewkowską, Mieczysława Hryniewicza.

 

  W 2018 roku, oprócz kontynuacji dotychczasowej idei przedsięwzięcia, gospodarz Salonu dr Andrzej Buck zainicjował popularyzację twórczości rodzimych poetów (Anny Tokarskiej, Janusza Koniusza), którą mieliby prezentować artyści również zawodowo związani z Zieloną Górą, Gorzowem Wielkopolskim oraz regionem lubuskim. Pomysł okazał się artystycznym i frekwencyjnym sukcesem, a zaproszeni do uczestniczenia w Salonie aktorzy oraz muzycy ugruntowali opinię, że swoim talentem i kunsztem warsztatowym nie odbiegają od krakowskich i warszawskich artystów.
  W Sali im. Janusza Koniusza gościliśmy Cezarego Żołyńskiego – aktora Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim, reżysera, także pisarza, który zaprezentował w przedsięwzięciu ph. Leonard Cohen Project ballady Leonarda Cohena (w koncercie uczestniczyło 400 osób!). Następnie Wiersze ostatnie Janusza Koniusza prezentowali aktorzy Lubuskiego Teatru im. Leona Kruczkowskiego, Ernest Nita i James Malcolm. Ponownie Ernesta Nitę oraz Wojciecha Romańczyka publiczność oklaskiwała po interpretacji fragmentów listów zawartych w publikacji Wszystko jak chcesz. O miłości Jarosława Iwaszkiewicza i Jerzego Błeszyńskiego Anny Król. Natomiast przed świętami wielkanocnymi zaprosiliśmy słuchaczy ZUTW do czytania fragmentów wielkanocnego misterium O chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim wg Mikołaja z Wilkowiecka, pieczę nad oprawą multimedialną sprawował Jacek Katos Katarzyński. Aktor Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim Jan Mierzyński, przy akompaniamencie muzyków zaprezentował spektakl muzyczno-poetycki na podstawie twórczości poety Witolda Mierzyńskiego Życie raz, a wraz z zespołem Trupięgi z Sulęcinawybrzmiała wkompozycjach członków zespołu poezja Bolesława Leśmiana (skład zespołu: Katarzyna Gardziejewska – wokal, Jacek Hryniewicz – gitara klasyczna, wokal, Jerzy Hippmann – gitara klasyczna, basowa i wokal, Jacek Filipek – instrumenty perkusyjne, wokal). Kolejnym dużym wydarzeniem medialnym był Salon odbywający się w ramach 8. Festiwalu Literackiego im. Anny Tokarskiej Proza Poetów ph. Czytamy Tokarską, wiersze dla Tokarskiej! z udziałem aktorki Elżbiety Donimirskiej oraz literatów: Jolanty Pytel, Agnieszki Ginko, Bronisławy Raszkiewicz, Kazimierza Wysockiego. Dotychczasową edycję Salonu zamyka twórczość księdza, poety i publicysty Jerzego Hajdugi, na co dzień związanego z Drezdenkiem, zaprezentowana przez pieśniarkę Dominikę Świątek.
  Wszechstronność i różnorodność oferty artystycznej Salonu powoduje, że każdy występ odbywa się przy pełnej publiczności. W cyklu poetyckich spotkań uczestniczyło dotychczas ponad 4 tys. osób, co nie jest ostateczną liczbą, ponieważ impreza wpisała się na stałe w kalendarz kulturalny Biblioteki Norwida.
  Najnowszy Krakowski Salon Poezji w Zielonej Górze odbył się 14 kwietnia, o godz. 17.00 w Sali im. Janusza Koniusza. Gościem biblioteki była aktorka teatralna i filmowa Ewa Dałkowska, która zaprezentowała monodram powstały na podstawie fragmentów poezji i prozy Kazimiery Iłłakowiczówny pn. Byłam sekretarzem Marszałka Piłsudskiego. Szczegółowy harmonogram Salonu jest zamieszczany i aktualizowany na stronie biblioteki (www.biblioteka.zgora.pl).

Żaneta Cierach

maja komorowska1 jerzy trela1 danuta stenka

 

 

 

 

 

 

 

marlena zawadzka

miedyslaw hryniewicz

 

 

 

 

 

 

ewa dalkowska ks.jerzy hajduga zdzislaw wardejn anna seniuk