Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /libraries/cms/application/cms.php on line 470
Supermoc książek – poradnik upowszechniania czytania - Bibliotekarz Lubuski

Supermoc książek – poradnik upowszechniania czytania

proxyBiblioteka Narodowa objęła honorowym patronatem poradnik upowszechniania czytania Supermoc książek. Książka Marii Deskur, prezes Fundacji Powszechnego Czytania, to próba zdefiniowania celu oraz dróg, które mogą prowadzić do osiągnięcia lepszego poziomu czytelnictwa.

Publikacja dostępna jest nieodpłatnie. Można ją pobrać i rozpowszechniać: PORADNIK

W dniu 21 kwietnia Biblioteka Narodowa opublikowała najnowszy raport o stanie czytelnictwa w Polsce. Na zadawane od blisko trzech dekad pytanie o czytanie w całości lub fragmencie co najmniej jednej książki w ciągu 12 miesięcy poprzedzających badanie twierdząco odpowiedziało 42% respondentów. To najlepszy wynik od sześciu lat. Oznacza wzrost o 3% w skali roku i o 5% w skali dwóch lat. Na razie można mówić o powodach do ostrożnego optymizmu, choć do poziomu wskaźników z początku XXI wieku jeszcze daleko.

Czytanie książek częściej i chętniej praktykuje się w formie papierowej niż cyfrowej. Jako podstawowe źródła pozyskiwania książek czytelnicy wskazali: zakup (45%, wzrost o 4%), pożyczenie od znajomego (32%, spadek o 3%), prezent (34%, wzrost o 3%). Na następnych pozycjach znalazło się wypożyczenie z bibliotek (23%) i własny księgozbiór (20%). Zauważalny jest relatywnie wysoki odsetek czytelników korzystających z książek udostępnianych w formie streamingu w ramach opłaty abonamentowej (28%).

Najczęściej czytana jest tzw. literatura sensacyjno-kryminalna (24%), popularna (20%), ale też biografie, wspomnienia czy książki historyczne dotyczące XX wieku (19%).

Pobierz raport „Stan czytelnictwa w Polsce w 2020 roku”

 


Barbara Maria Morawiec