Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /libraries/cms/application/cms.php on line 470
Weź udział w konkursie Równać Szanse - Małe Granty - Bibliotekarz Lubuski

Weź udział w konkursie Równać Szanse - Małe Granty

O dotację w konkursie mogą ubiegać się podmioty działąjące we wsiach i miastach do 20 tysięcy mieszkańców. Mogą to być:

  • organizacje pozarządowe, zarejestrowane (w formie stowarzyszeń lub fundacji) w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez starostów; 
  • powiatowe, miejskie i gminne domy kultury;
  • powiatowe, miejskie i gminne biblioteki publiczne;
  • Koła Gospodyń Wiejskich wpisane do rejestru Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa lub KRS bądź ewidencji prowadzonej przez starostów.

Uczestnikami projektów jest młodzież w wieku od 13 do 19 lat z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców). W grupie projektowej powinno działać minimum 10 osób, a zalecana przez nas liczba osób w grupie to 12-15 osób.

Harmonogram konkursu

  • 1 czerwca 2021 r., godz. 12.00 - termin składania wniosków
  • 20 lipca 2021 r. - ogłoszenie wyników konkursu
  • 20-22 sierpnia 2021 r. - szkolenie koordynatorów projektów* - Poznań, Warszawa;
  • 27-29 sierpnia 2021 r. - szkolenie koordynatorów projektów* - Kraków, Warszawa;
  • 1 września 2021 r. - 31 stycznia 2022 r. - termin realizacji projektów

* - Jeżeli sytuacja pandemiczna uniemożliwi zorganizowanie szkoleń stacjonarnych to przeprowadzone zostaną szkolenia online w terminach: 20-22, 23-25 i 27-29 sierpnia 2021 r.

Szczegółowe informacje o konkursie znajduja sie na stronie: https://rownacszanse.pl/kmg.

 

Biblioteki.org