Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /libraries/cms/application/cms.php on line 471
Konferencja „Technologie biblioteczne w okresie pandemii” - Bibliotekarz Lubuski

Konferencja „Technologie biblioteczne w okresie pandemii”

SBPStowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich zaprasza na konferencję „Technologie biblioteczne w okresie pandemii”, trzynastą z cyklu „Automatyzacja bibliotek”. Tegoroczna konferencja odbędzie w dniach 1-2 grudnia 2021 r. i realizowana będzie online.

 

Głównym celem konferencji jest przedstawienie rozwiązań technologicznych, które zostały wprowadzone/rozwinięte/zaprojektowane przez biblioteki w okresie pandemii. Planowane tematy wystąpień dotyczyć będą m.in. zastosowanych w bibliotekach rozwiązań w sferze usług bibliotecznych, pracy zdalnej, komunikacji, edukacji i organizacji wydarzeń online w różnych typach bibliotek. Będą nawiązywać do kierunków rozwoju nowych technologii i  możliwości ich implementacji w różnych działaniach bibliotek.

Do udziału w konferencji zapraszamy zarówno przedstawicieli bibliotek o dużym potencjale i dorobku w zakresie stosowania w praktyce bibliotecznej nowych technologii, jak i biblioteki dla których praca z ich wykorzystaniem opiera się na niewielkim doświadczeniu w tym zakresie.

Zachęcamy do zgłaszania wystąpień.


Tytuły sesji:

  1. Organizacja pracy

W tej grupie tematów zapraszamy do przedstawienia zagadnień związanych ze zmianami, jakie nastąpiły w czasie pandemii w ramach typowych prac bibliotecznych, czyli związanymi m.in. z melioracją katalogów, baz danych, inwentaryzacją zbiorów, opracowywaniem formalnym i rzeczowym zbiorów czy ich gromadzeniem. Mile widziane są w tej grupie także zagadnienia związane wykorzystywanymi technologiami do tego typu prac oraz komunikacji wewnętrznej między pracownikami (np. aplikacje wspierające zarządzanie projektami, które usprawniały lub w ogóle pozwalały na pracę zdalną w zespołach).

  1. Komunikacja z użytkownikiem

W trakcie tegorocznych obrad chcielibyśmy również poruszyć ważną kwestię komunikacji zdalnej z użytkownikami bibliotek. W jaki sposób biblioteki w obliczu zamkniętych drzwi pozostawały w kontakcie ze swoimi czytelnikami? Jakie narzędzia były wówczas wykorzystywane i które okazały się najbardziej skuteczne? Czy zdecydowanie biblioteki przeniosły się do mediów społecznościowych, wykorzystały różnego typu komunikatory lub newslettery? Na ile strony WWW bibliotek w czasie pandemii pozostawały aktualne?

  1. Usługi biblioteczne

Nie ulega wątpliwości, że czas pandemii to nie tylko inna forma prac bibliotecznych czy nowe kanały komunikacji. W tym roku zastanowimy się także nad tym w jaki sposób zmieniła się oferta usług bibliotecznych. Czy nowa rzeczywistość spopularyzowała nowe rozwiązania, takie jak książkomaty, wrzutnie, paczkomaty, poszerzyła ofertę dostępu do zasobów cyfrowych,wpłynęła na wykorzystanie narzędzi do realizacji oferty kulturalnej bibliotek i pozwoliła na poszerzenie spektrum wydarzeń realizowanych online (m.in. wykorzystanie mechanizmów rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości, aspekty prawa autorskiego związane z wykorzystywaniem wizerunku, materiałów udostępnianych online przez biblioteki).

  1. Edukacja bibliotekarzy i użytkowników

Ostatni blok zagadnień, który w obliczu pandemii znacznie zyskał na aktualności to kwestie związane z edukacją zarówno bibliotekarzy, jak i użytkowników. Interesujące w tym obszarze są m.in. treści poświęcone z wykorzystaniem platform do realizacji szkoleń, realizacją różnych form szkoleń czy konferencji – narzędzia i technologie, formy aktywizacji).

Dodatkowo w trakcie XIII konferencji Automatyzacja bibliotek planowane są warsztaty obejmujące takie zagadnienia jak:

  1. Nowe usługi biblioteczne – projektowanie metodą design thinking
  2. Zdalny zespół – praca nad projektami
  3. Rozszerzona rzeczywistość w bibliotece


W efektywnym zaplanowaniu programu konferencji pomogły wyniki sondażu, skierowanego do przedstawicieli wszystkich typów bibliotek. Organizatorzy dziękują za Państwa głosy.

Rejestracja

 

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich