Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /libraries/cms/application/cms.php on line 471
O nas - Bibliotekarz Lubuski

O nas

O nas


BL – czasopismo

  
BIBLIOTEKARZ LUBUSKI jest pismem branżowym, wydawanym od 1996 roku przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. C. Norwida oraz Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Obecnie nad kształtem i profilem pisma czuwa redakcja w składzie: Andrzej Buck, Monika Simonjetz, Joanna Wawryk i Agnieszka Sobiak. Zmiany wprowadzone w ostatnich numerach, dotyczące zawartości merytorycznej i szaty graficznej, spotkały się z bardzo dobrym przyjęciem i poszerzyły krąg odbiorców czasopisma, a także autorów w nim publikujących.

Zależy nam na publikowaniu tekstów problemowych, poświęconych zmianom we współczesnym bibliotekarstwie, a także dotyczących aktualnego rynku księgarskiego i wykorzystania nowych mediów. Jesteśmy też zainteresowani artykułami z pogranicza bibliotekarstwa. Chcielibyśmy na łamach pisma zamieszczać eseje i felietony o literaturze, bibliotekach i książkach oraz recenzje publikacji ważnych z punktu widzenia warsztatu bibliotekarza.

Ze względu na regionalny charakter pisma nadal będą w nim ukazywać się relacje z konferencji, sympozjów zawodowych, uroczystości, wyjazdów seminaryjnych, wystaw oraz omówienia innych przykładów działalności i dobrych praktyk w lubuskich książnicach. Półrocznik nieodpłatnie trafia przede wszystkim do bibliotek terenowych województwa lubuskiego.

 

BL – strona

Strona internetowa BIBLIOTEKARZA LUBUSKIEGO jest przeznaczona przede wszystkim dla pracowników bibliotek województwa lubuskiego. Poza bibliotekarzami, chcielibyśmy pozyskać (zarówno jako czytelników, jak i autorów) biblioterapeutów, bibliotekoznawców, specjalistów literatury (zwłaszcza współczesnej, regionalnej oraz dziecięcej i młodzieżowej) oraz studentów informacji naukowej i bibliotekoznawstwa. Liczymy, że strona stanie się platformą wymiany doświadczeń i propagowania działań bibliotek. Szczególnie zachęcamy do współpracy lubuskie biblioteki, niemające własnej strony WWW.