Kresowe tajemnice naszych przodków

Kozaki to podzłoczowska miejscowość, której populacja niemal w całości osiedliła się w podwitnickich Pyrzanach. Dzieje tej wsi są dokumentowane w wielu publikacjach książkowych.  Większość z nich napisał lub wydał Bogusław Mykietów. 20 czerwca w witnickiej Bibliotece autor wygłosił wykład „Tropem kresowych tajemnic Kozaków-Zazul. O przemilczanej chlubnej przeszłości przodków mieszkańców Witnicy, Pyrzan i Białcza”.

Okolice Złoczowa obfitują w historyczne miejsca. W pobliskich Podhorcach zbudowano jeden z najokazalszych grodów na Rusi Halickiej.  W Olesku urodził się Jan III Sobieski. Pod Hodowem 400 husarzy i pancernych odparło wielokrotne ataki kilkudziesięciotysięcznej armii tatarskiej. W dokumentach dotyczących budowy złoczowskiej twierdzy pojawiają się po raz pierwszy nazwiska mieszkańców Kozaków. Okazuje się, że same rodziny zamieszkiwały to samo miejsce przez kilkaset lat, mimo zawieruch historycznych z najazdami tatarskimi włącznie. Pojawiają się one także w najnowszej książce Bogusława Mykietowa „STATUS ANIMARUM – SPIS FAMILIJ OBRZĄDKU ŁACIŃSKIEGO PARAFII ZAZULE – KOZAKI”. Przedstawione w tym opracowaniu dokumenty oprócz suchych, urzędowych wpisów, zawierają wiele wtrętów natury obyczajowej. Są także świadectwem toczącej się w tej okolicy „walki o dusze” między kościołem a cerkwią.
Bogusław Mykietów – z wykształcenia filolog, z zamiłowania regionalista i kolekcjoner pamiątek przeszłości okolic Kostrzyna i Złoczowa. Zajmuje się historią nowożytną Nowej Marchii oraz przeszłością mieszkańców dawnej parafii Zazule-Kozaki – skąd pochodzą jego przodkowie (dawne województwo tarnopolskie, powiat Złoczów). Współorganizator sesji historycznych m. in. w Międzyrzeczu (2003-2014), w Kostrzynie (2004-2008, 2011-2012) oraz wystaw eksponatów z własnych zbiorów. Autor artykułów historycznych w lokalnej prasie oraz w periodykach naukowych. Pomysłodawca międzynarodowego projektu „Kozaki-Pyrzany. Polifonia pamięci o przymusowych migracjach we wspomnieniach Polaków, Niemców i Ukraińców”, który był realizowany w 2011 r.

Władysław Wróblewski