O historii Gozdnicy w Miejskiej Bibliotece Publicznej

16 sierpnia 2016 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gozdnicy odbyło się V spotkanie z cyklu „Porozmawiajmy o historii Gozdnicy”. Jego tematem było najnowsze odkrycie archeologiczne, którego dokonał Mirosław Marciniak w 2015 r. dotyczące „Zespołu zabytkowych obiektów przemysłowych na obszarach leśnych w Gozdnicy”.

Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji samego odkrycia w postaci tysięcy mielerzy, które występują na obszarze gmin: Gozdnica, Iłowa, Wymiarki oraz Przewóz i zajmują powierzchnię ponad 50 km2. Mielerze w przeszłości stanowiły podstawę produkcji węgla drzewnego, smoły, dziegciu a może nawet potasu, co dowodzi istnienia na tym terenie gigantycznego okręgu przemysłu drzewnego, które zostało nazwane przez autora odkrycia „Starogozdnickim Zagłębiem Przemysłowym”. Istnienie zagłębia doskonale tłumaczy kontekst fabularny herbu miejskiego, jak również obecność od czasu średniowiecza św. Wawrzyńca jako patrona Parafii i Miasta (patron zawodów związanych z ogniem w tym również węgielników). W dalszej części spotkania odczytano wiersz „Węgielnicy” z 1612 roku autorstwa Walentego Roździeńskiego, aby móc lepiej poznać ówczesnych mieszkańców Gozdnicy trudniących się wytwarzaniem węgla drzewnego poprzez budowę i wypał mielerzy. Do wspólnego czytania lektury aktywnie włączyła się Radna Naszego Miasta, Pani Urszula Śmigiera. Spotkanie poprowadził regionalista i kartograf Mirosław Marciniak. Organizatorem spotkania była Miejska Biblioteka Publiczna.
Składam serdeczne Podziękowania na ręce kierownika Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gozdnicy Pani Teresy Kurzepy, za zaangażowanie oraz kultywowanie spotkań. Podziękowania składam również wszystkim uczestnikom, a zwłaszcza młodzieży z Gimnazjum Publicznego w Gozdnicy za zainteresowanie tematem.

opr. Mirosław Marciniak