Dzień Głośnego Czytania w Siecieborzycach

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania obchodzony jest 29 września. Data odnosi się do urodzin autorki książek dla dzieci - Janiny Porazińskiej.

W tym dniu  bibliotekarki: Maria Bednarek i Dorota Klimejko zaprosiły do wspólnego czytania z dziećmi kierownika szkoły - Jana Sucheckiego, panią sołtys Siecieborzyc - Jadwigę Turek, panie przedszkolanki: Barbarę  Gnach i Edytę Tomczyk, pracowników szkoły: panią Ulę Nowak i Halinę Ziarniak, wychowawczynie: klasy III - Halinę Chaś i klasy V -  Zofię Wilczyńską- Mazurek. Do akcji włączyły się  również  członkinie Dyskusyjnego Klubu Książki oraz uczniowie z klas III i VI . Każdy  z biorących udział w akcji czytał wybrany przez siebie tekst literacki. Były to ulubione wiersze dla dzieci znanych polskich poetów oraz młodzieżowe utwory literackie. Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania promuje ideę głośnego czytania dla dzieci. Czytanie  dzieciom na głos stymuluje ich rozwój, wzbogaca słownictwo i pobudza wyobraźnię. Podsumowaniem akcji było wręczenie każdemu uczestnikowi pamiątkowych plakietek.

Dorota Klimejko