Wielkie czytanie!

11 maja w naszej szkole, podobnie jak i w wielu innych szkołach województwa lubuskiego, została podjęta akcja bicia rekordu w ilości osób czytających w czasie szkolnej przerwy. Koordynatorem przedsięwzięcia  była Szkoła Filialna we współpracy z Filią Biblioteczną w Długiem. Tegoroczna  akcja „III przerwa na czytanie”  organizowana jest w ramach XV Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek pod hasłem „DOWOLNOŚĆ CZYTANIA”  i została zainicjowana przez Bibliotekę Pedagogiczną Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp. Patronat honorowy objęła Lubuska  Kurator  Oświaty – Ewa Rawy.

W „III przerwie na czytanie” wzięło udział w naszej szkole 99 osób. Czytanie odbywało się na dwóch przerwach w sali gimnastycznej. Wśród polecanego księgozbioru dzieci wybierały:  bajki, wiersze, czasopisma, opowiadania z podręczników szkolnych. Nasza inicjatywa miała na celu: promowanie czytelnictwa, zwrócenie uwagi na wartość czytania, stworzenie sytuacji dla uczniów, w których książka kojarzy się z przyjemnością, a także zwrócenie uwagi nauczycieli na ich rolę w rozwijaniu czytelnictwa wśród uczniów.

                                          H.Kanyi-Maina  - Szkoła Filialna
J. Matoga – Filia Biblioteczna w Długiem