NOC BIBLIOTEK 8 czerwca 2018 r.

Opowiedział on dzieciom, na czym polega jego praca w studiu nagrań. Z synem, panem Jarosławem Mendrek, zagrali mały koncert „na żywo” używając perkusji i gitary basowej. Wrażenia były niesamowite! Wcześniej uczniowie przygotowali się do tej wizyty, czytając między innymi o tym, jak rejestruje się dźwięk, czy jakie posiada cechy. Na zakończenie dnia cała grupa udała się do remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lesznie Górnym. Strażacy podzielili się z czwartoklasistami wrażeniami ze swojej wyjątkowej pasji, jaką jest czuwanie nad bezpieczeństwem innych ludzi. Umożliwili dzieciom zwiedzanie auta strażackiego i innego sprzętu ratowniczo – gaśniczego. Potem było pieczenie kiełbasek i ich konsumowanie.

Małgorzata Augustyniak, Andżelika Przysiężna