Nowe życie dla kina "Piast"!

wuystawa kino słubiceBiblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Słubicach zaprasza na bardzo interesującą wystawę projektu rewitalizacji i fragmentów reliefu kina "Piast", autorstwa słubiczanina Adriana Mermera. Wystawa poświęcona jest koncepcji rewitalizacji kina „Piast” w Słubicach. Ekspozycja znajduje się w holu głównym słubickiej Biblioteki. Autor tak pisze o projekcie:

wystawa poświęcona jest koncepcji rewitalizacji tj. odnowy i rozwoju zabytku architektury - kina „Piast” w Słubicach. Przedstawia pomysł adaptacji budynku ponownie na obiekt teatralno-kinowy, spełniający część zadań miejskiego ośrodka kultury. Obiekt, po odzyskaniu go dla miasta, funkcjonowałby jako w pełni profesjonalna sala widowiskowa o pojemności ponad 200 miejsc siedzących (obecna, tymczasowo zaadaptowana sala SMOK ma ich jedynie ok. 70), ze stosownym zapleczem w postaci garderób dla występujących i innych pomieszczeń pomocniczych. Część zabytkowa w założeniu zostałaby uzupełniona nową zabudową i wkomponowana w nią. Powstały w ten sposób nowy budynek posiadałby foyer na parterze połączone z barem/kawiarnią dostępną dla mieszkańców i gości z poziomu ulicy Jedności Robotniczej. Koncepcja została opracowana jako dyplom magisterski mgr. inż. arch. Adriana Mermera, wykonany pod opieką dr hab. inż. arch. Krystyny Kirschke i dr hab. inż. arch. Pawła Kirschke na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej. Plansze przedstawiają m.in. zrekonstruowaną elewację budynku ukończoną w 1924 r. Na wystawie znajdują się również fragmenty reliefu otaczającego wejście główne do kina „Piast”, które zostały zabezpieczone przez pracownika Uniwersytetu Viadrina - Gottharda Kaemmethera i udostępnione dzięki uprzejmości społecznego opiekuna zabytków powiatu słubickiego - Roland Semika. Fragmenty te powinny zostać ponownie wykorzystane do uzupełnienia szkód wykonanych podczas rozbiórki sali kinowej w 2012 r. Ich identyfikacja i ustalenie prawdopodobnego pierwotnego położenia na płaskorzeźbie otaczającej wejście zostały dokonane przez Adriana Mermera.Kino „Piast” jako jedno z nielicznych ocalałych do naszych czasów kin z wczesnych lat 20. XX wieku, jest wartościowym przykładem funkcjonujących wówczas nurtów architektury ekspresjonizmu i art déco. Dzięki niezwykłemu połączeniu obu tych nurtów, twórcy projektu, berlińskiemu arch. Augustowi Rebigerowi, udało się, wspólnie z frankfurckim rzeźbiarzem Georgiem Fürstenbergiem i berlińskim malarzem Maxem Kujawą, stworzyć obiekt, który także dziś, po odnowieniu go np. ze środków europejskich, może ponownie stać się ozdobą i jednym z ważniejszych i centralnych budynków Słubic. Powstały na przełomie 1924 i 1925 roku obiekt po II-giej wojnie światowej przez wiele lat służył mieszkańcom miasta i okolicy jako centrum życia kulturalnego, mieszcząc w sobie nie tylko pokazy filmowe, ale również przedstawienia i występy artystyczne takich mistrzów jak np. Mieczysław Fogg. Twórca koncepcji ma nadzieję, że stan ten w niedługim czasie zostanie przywrócony dzięki staraniom mieszkańców miasta i władz miejskich.