Posłuchać, dotknąć, powąchać i obejrzeć las – wykład w Bibliotece w Witnicy

leśne spotkania WitnicaBibliotekę w Witnicy odwiedziła Aldona Bernacka, specjalista Służby Leśnej ds. Edukacji z Nadleśnictwa Bogdaniec. Na spotkaniu z czwartoklasistami SP nr 1 wygłosiła prelekcję poświęconą mieszkańcom naszych lasów – roślinom i zwierzętom.

Pani leśnik przywiozła ze sobą liście, szyszki, kawałki kory i owoce drzew. Wszystkie te „eksponaty” można było obejrzeć, dotknąć i powąchać. Dzieci nauczyły się rozpoznawać gatunki roślin na podstawie liści i kory. Oglądały też pod światło galasy – powstałe na liściach narośle, w których rozwijają się owady. Spotkanie udowodniło, że w lesie to, co mamy pod nogami, bywa równie ciekawe, jak życie w koronach drzew. Zaangażowanie w zajęcia zostało nagrodzone – na zakończenie każdy słuchacz otrzymał upominki ufundowane przez Nadleśnictwo Bogdaniec.

Władysław Wróblewski