„Krajobraz z Ireną” – wieczór poświęcony Irenie Dowgielewicz

witnica dowgielewicz wieczórSekcja „Żywego słowa” witnickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Miejską Biblioteką Publiczną w Witnicy zorganizowały 27 lutego w „Żółtym Pałacyku’’ wieczór poświęcony Irenie Dowgielewicz (1917-1987) – pisarce witnicko-gorzowskiej, która wydała wiele tomików i opowiadań. Irena Górska (później Dowgielewicz) mieszkała w Witnicy w latach 1945-49. Pracowała w tutejszej fabryce mebli, którą przez pewien czas kierowała. O pierwszych powojennych latach w miasteczku opowiedziała na kartach „Krajobrazu z topolą”.

Ta jedyna większa epicka praca była tematem spotkania. Prowadziła je przewodnicząca UTW Ewa Janowicz. Lektorki, panie Maria Sozańska, Elżbieta Wojnicka, Teresa Mika, Henryka Łukieńczuk, i Ewa Mermer, czytając fragmenty utworu, pokazały realia witnickie w powieści. Biblioteka przygotowała prezentację książek Ireny Dowgielewicz i okolicznościową wystawę. Ekspozycja składała się z kilkunastu plansz obrazujących życie i twórczość pisarki. Materiały pochodzą z zasobów własnych MBP w Witnicy oraz zbiorów Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Z Herberta w Gorzowie Wlkp. Na ekspozycji na szczególną uwagę zasługują rysunki i akwarele Grażyny Bandy i Teresy Miki. Prace ilustrują „Ładę” – witnickie „psie” opowiadanie dla młodzieży autorstwa Ireny Dowgielewicz. Obie artystki są zrzeszone w sekcji plastycznej Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Na literacki wieczór przybyło ponad pięćdziesiąt osób, w tym wielu nastolatków. Tak wysoka frekwencja dowodzi, że Witnica nie zapomniała o autorce „Krajobrazu z topolą”.

Ewa Janowicz
Zdjęcia: Mirosław Sztogryn