Seminarium w Nitrze

4W poniedziałek 30. września 2019 r. w Bibliotece im. Karola Kmetka w Nitrze odbyło się seminarium ekspertów pt. "Umiejętności interpersonalne w bibliotece" Nitlib 2019.

Celem spotkania było doskonalenie usług bibliotecznych w oparciu o prawidłową interakcję z czytelnikiem, z uwzględnieniem etycznego tła komunikacji w bibliotece. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze przygotowała prezentację pt. „Kompetencje miękkie w bibliotece”. Wystąpienie dotyczyło działalności instytucji jako kreatora umiejętności miękkich czytelników, z uwzględnieniem dzieci i młodzieży. Podkreślono wpływ działań na proces rozwoju osobowości młodego człowieka oraz rolę książki jako medium, przy pomocy którego czytelnik nabywa nowe umiejętności społeczne.

Agnieszka Sobiak