Rekord pierwszej pomocy

pierwsza pomoc16 października 2019 roku w Szkole Podstawowej w Lesznie Górnym uczniowie, nauczyciele oraz bibliotekarz Filii Bibliotecznej wzięli udział w akcji bicia rekordu w jednoczesnej resuscytacji krążeniowo – oddechowej.

Celem działania jest promowanie w całej Polsce nauki zasad pierwszej pomocy.

M. Augustyniak, A. Przysiężna