Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /libraries/cms/application/cms.php on line 470
Przegląd Pasji Twórczych Bibliotekarzy 2004-2018 - Bibliotekarz Lubuski

Przegląd Pasji Twórczych Bibliotekarzy 2004-2018

 Pasje to niby nic – a twierdzę, że pasje to jednak znaczące działania, których rezultaty są warte publicznego zaprezentowania. Co też uczynili bibliotekarze (czynni i emeryci) z polskich bibliotek wszystkich typów w żarskim Przeglądzie Pasji Twórczych Bibliotekarzy. Łącznie tych odważnych przez te lata było 260 w 15 dorocznych wystawach.

 

 Pomysł był mój, wsparty przez członków Koła Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z Żar i Bieniowa – i dlatego mógł się zrealizować. Wszak przy tego typu przedsięwzięciach zgrany zespół jest ważnym ogniwem, aby osiągnąć efekt końcowy, który byłby wart pokazania. Z tego zespołu chętnie wyróżniam kolegę Krzysztofa Cymacha, który precyzyjnie i mistrzowsko przygotowywał wystawy i dbał o edycję katalogów i folderów. Co było zaczynem tej imprezy adresowanej do środowiska bibliotekarskiego? Otóż w żarskim gronie w codziennej pracy bibliotekarze ujawnili swoje talenty i efekty w różnych dziedzinach szeroko rozumianego artyzmu. Były to działania rozproszone, zatem dlaczego nie pokazać ich w formie zwartej wystawy? I rozpoczęliśmy.

be

 Po pierwszych 2-3 wystawach dorocznych przyszedł czas na refleksje, czy zamiar ten spełnił nasze oczekiwania. W pierwszej i drugiej odsłonie pokazali się bibliotekarze z grona naszego koła i powiatu – niewielu w porównaniu z następnymi latami. Wystawy od 2004 roku naprzemiennie miały swoje wernisaże (ekspozycje startowe) w Galerii Exlibrisu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żarach i w placówkach bibliotecznych Gminnej Biblioteki Publicznej Żary z siedzibą w Bieniowie. Od początku zwolennikiem tych prezentacji była dyrektor tej placówki Teresa Kowalczewska, bardzo aktywnie przez wszystkie lata wspierająca organizację wystaw (obecnie, podobnie jak ja, na emeryturze). Każdą wystawę spinał katalog z indywidualnymi biogramami twórców dostarczonymi przez uczestników i reprodukcjami wybranego jednego z ich dzieł. Tylko w latach 2013 i 2014 katalogi były wyłącznie w zapisie cyfrowym dostępnym na www.mbp.zary.pl, a wydrukowane były tylko foldery z nazwiskami uczestników, kategoriami twórczymi i nazwami bibliotek, w których pracowali. Katalogi z nadanymi numerami ISBN posyłano do bibliotek uprawnionych do otrzymywania egzemplarza obowiązkowego. Mam nadzieję, że będą tym samym materialnym świadectwem ilustrującym bogatą osobowość bibliotekarzy. 

 

 Z powodu ograniczonej przestrzeni ekspozycyjnej u nas (a jeszcze mniejszej w innych bibliotekach) zdarzało się, że organizatorzy dokonywali swoistej oceny nadesłanych dzieł i nie wszystkie były bfeksponowane, ale zawsze, jak do tej pory, nikogo nie pominięto z grona chętnych i odważnych uczestników. Dotarłem do ciekawej definicji twórczości zapomnianego nieco filozofa Zdzisława Cackowskiego (UMCS Lublin): „Niezależnie od tego, jaką konkretną treść nadawano kiedykolwiek słowu »twórczość«, zawsze treść ta wiązała się z najwyższą oceną, zawsze oznaczano tym słowem działania i dyspozycje o najwyższych walorach”. Co mnie w zasadzie nie zaskoczyło, ale dało impuls do zapraszania bibliotekarzy z całej Polski. Zwłaszcza po zaproszeniu przez przewodniczącą Elżbietę Stefańczyk w roku 2007 rezultatów Przeglądu Pasji i wystawienia ich w Bibliotece Narodowej z okazji 90-lecia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Od następnego roku Przegląd Pasji uzyskał nieprzerwany patronat Zarządu Głównego naszego Stowarzyszenia.

 Informacje o naszym Przeglądzie Pasji w prasie bibliotekarskiej i na stronach internetowych były zapewne inspiracją do podobnych wystaw w kilku innych bibliotekach. Jeżeli dobrze pamiętam, nie jednorazowo, podobną wystawę prowadziła jedna z dzielnicowych bibliotek w Warszawie. Od początku tego Przeglądu Pasji tlił się mi zamysł następujący: 1) stworzyć bibliotekarzom – twórcom możliwość publicznego pokazania ich dokonań twórczych; 2) zestawioną doroczną wystawę oferować innym bibliotekom jako czynnik ubogacający postrzeganie bibliotekarzy w ich rodzimych środowiskach; 3) zaprosić na koszt organizatora tych bibliotekarzy do Żar, dla integracji wspartej merytorycznymi warsztatami. Jednak nigdy ten ostatni wymieniony zamiar nie został w pełni zrealizowany z powodu finansowania wyłącznie z bieżącego budżetu biblioteki. Tak samo w bibliotece współorganizującej, o wspólnym kole SBP. Fundusze pomocowe (różnego rodzaju) nie przewidywały współfinansowania takich przedsięwzięć. Pozostało organizatorom poprowadzenie dorocznych Przeglądów Pasji w skromnym wymiarze finansowym, co – mam nadzieję – tylko w niewielkim stopniu umniejszało tej imprezie.

 Przegląd Pasji Twórczych Bibliotekarzy, pomyślany od początku jako wystawa wędrująca, gościł wielokrotnie w krajowych bibliotekach różnego szczebla. Na terenie naszego Okręgu SBP wystawy były prezentowane wbibliotekach publicznych wŻaganiu, Świebodzinie, Szprotawie, Sulechowie iwPedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Zielonej Górze. Gościły również poza rejonem: październik/listopad 2007 – Biblioteka Narodowa w Warszawie, sierpień 2008 – BPMiG Szczytna, grudzień 2008 – MBP Bystrzyca Kłodzka. 56 57 Analiza eksponowanych rezultatów pasji twórczych z lat 2004-2018 skłania do następujących wniosków: 1) kategoria: twórczość literacka i publicystyczna to 28,1% prezentacji; jest ona „mało wizyjna”, a pełną satysfakcję widz osiągnie dopiero po zagłębienia się w lekturze, co jest trudne podczas zwiedzania wystawy; wiele publikacji było egzemplarzami ciekawymi edytorsko; 2) większą wizyjność prezentowanych rezultatów twórczych dają wystawiane kategorie sztuk plastycznych i dziedzin pokrewnych – to 71,9% oferowanej ekspozycji.

 Byłbym na rozdrożu przy podejmowaniu decyzji o pominięciu tych mniejszych procentowo pasji pisarskich – ich wartość jest nie mniejsza niż efekty artystyczne sztuk plastycznych. Rezygnacja oznaczałaby również umniejszenie wartości twórczych naszego środowiska bibliotekarskiego. Mam nadzieję, że w następnych latach powiększy się liczba uczestników, jak i liczba bibliotek włańcuszku prezentacji wystawy wędrującej. Refleksje dotyczące Pasji Twórczych kończę na 2018 roku – a to z powodu okrągłego jubileuszu 100-lecia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Inicjatywa ta jest kontynuowana w Żarach, co okazało się zgodne z moim nieśmiałym oczekiwaniem.

Jan Wiktor Tyra

bi