Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /libraries/cms/application/cms.php on line 470
WOKÓŁ DZIECI I MŁODZIEŻY - Bibliotekarz Lubuski

WOKÓŁ DZIECI I MŁODZIEŻY

targi1Nowe idee biblioteczne, czyli jak dotrzeć do młodzieży

Zareklamowanie dzisiejszej młodzieży czytelnictwa jako interesującej formy spędzania czasu graniczy z niemożliwością. Narastająca niechęć do literatury w tradycyjnym wydaniu ujawnia się przede wszystkim wśród młodzieży ponadgimnazjalnej. W okresie wczesnego dzieciństwa młodzi czytelnicy są zachęcani przez rodziców, którzy wspólnie z nimi wybierają i czytają książki.

Wymierne zainteresowanie literaturą, głównie dziełami naukowymi, niezbędnymi do tworzenia prac zaliczeniowych, wykazują studenci. Etap edukacji ponadpodstawowej to okres, w którym dla młodego czytelnika biblioteka – zwłaszcza ta w stereotypowym pojęciu – jest miejscem raczej passé w kontekście spędzania wolnego czasu. Podczas spotkań organizowanych w placówkach oświatowych przeprowadziłam małą dyskusję z młodzieżą na temat stosunku do czytelnictwa samego w sobie oraz postrzegania biblioteki. Okazało się, że istnieje kilka powodów, które zniechęcają młodzież do wizyty w książnicy. Pierwszym sygnalizowanym przez młodzież problemem jest czas. Zajęcia szkolne i pozaszkolne aż nadto absorbują uwagę czytelnika. Nie pozostawiają możliwości skorzystania z innych form, które nie wydają się interesujące na tyle, żeby dodatkowo i dobrowolnie zaangażować młodego człowieka. Wyzwaniem dla biblioteki w tym konkretnym przypadku jest stworzenie atrakcyjnej oferty, która będzie dopełnieniem jego szkolnej i pozaszkolnej aktywności, nie kolidując z dotychczasowymi zajęciami, a jednocześnie pozwalając na twórczą ekspresję i nieograniczone wyrażanie siebie. Młody czytelnik czuje się zmuszany do czytania – to kolejna, sygnalizowana bariera na drodze do dobrowolnego czytelnictwa. Lektury, nierzadko o treści i przesłaniu niezrozumiałym przez młode pokolenie, są często jedynym, fałszywym obrazem dostępnej literatury dla rzeszy czytelników. Pomysłem na uatrakcyjnienie czytelnictwa mogłoby być w tym przypadku stworzenie alternatywnego kanonu książek, które bibliotekarz poleciłby młodzieży. Dobór adekwatnej do potrzeb młodego odbiorcy treści: „bliskiej” poprzez „dotykanie” świata, w którym żyją współcześni nastolatkowie, lub też przeciwnie – ukazanie świata alternatywnego, w którym młodzież odnalazłaby wytchnienie od codzienności. Szkodą, jaką wyrządza sobie młody czytelnik na drodze do wykształcenia czytelniczych pasji, jest sięganie po różnego rodzaju opracowania istreszczenia. Nie może być mowy w tym przypadku o nabyciu umiejętności samodzielnej interpretacji treści, formułowaniu klarownych wypowiedzi czy też swobodnej komunikacji werbalnej. Czerpanie wiedzy z forów internetowych, wpisów za- 14 15 mieszczanych w Wikipedii, której nie tworzą przecież wyłącznie eksperci, skutkuje zafałszowanym obrazem wielu pojęć i zniechęca na dłuższą metę do wysiłku wyszukiwania informacji wklasycznych słownikach czy encyklopediach. Remedium na zaistniałą sytuację może być przybliżenie młodemu czytelnikowi nowych form związanych z czytelnictwem, takich jak: Legimi, audiobooki, e-booki, digitalizacja itp. Współczesna młodzież działa i myśli skrótowo. Cyfrowe pokolenie, roszczeniowo podchodzące do życia, domaga się szybkiej informacji zwrotnej, bez minimalnego wysiłku. Należałoby zastosować nowe metody dotarcia do młodego czytelnika. Osiągnięciu zadowalających efektów w przypadku promocji ukierunkowanej na młodzież sprzyja marketing bezpośredni. Lekcje biblioteczne, organizowane wplacówkach oświatowych, spotkania warsztatowe z grupami uczniów w filiach, współpraca z pedagogami i bibliotekarzami szkolnymi – wszystkie te działania wspierałyby utrzymanie ciągłego kontaktu z młodym człowiekiem. Atrakcyjną formą spędzania wolnego czasu są zajęcia organizowane przez lokalne domy kultury. Utworzenie kół, warsztatów zajęciowych czy też sekcji (dziennikarskiej, literackiej, teatralnej, fotograficznej, informatycznej itp.) na terenie biblioteki przysporzyłaby z czasem nowych użytkowników. Mając na względzie bezpośredni kontakt z czytelnikiem w zakresie promocji swoich działań, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida wzięła udział w wojewódzkich Targach Edukacyjnych „Absolwent”. Targi corocznie odwiedza kilka tysięcy uczniów szkół ponadpodstawowych i średnich wraz z pedagogami. Dzięki zorganizowaniu stanowiska wystawienniczego oraz przedstawieniu w interesujący sposób oferty, Biblioteka Norwida mogła podczas kilku godzin zaprezentować się niemałej rzeszy potencjalnych czytelników. Pracownicy WiMBP obecni na targach przedstawili różnorodne formy kreatywnego spędzania wolnego czasu oraz cyklicznie organizowane zajęcia edukacyjne, niwelując tym samym stereotypowe pojęcie biblioteki jako instytucji kultury. Wielu młodych odbiorców po raz pierwszy miało okazję zapoznać się z tak bogatym wachlarzem usług adresowanych do czytelników. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się zbiory zaprezentowane w ramach idei bookcrossingu, dostępne przy stoisku wystawienniczym. Za aktywność, kreatywne łączenie tradycji z nowoczesnością oraz innowacyjną działalność, WiMBP im. Cypriana Norwida otrzymała „Specjalne wyróżnienie” – statuetkę przyznawaną przez organizatorów na podstawie głosów osób odwiedzających Targi.

Agnieszka Sobiak