Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /libraries/cms/application/cms.php on line 470
Księga Pamiątkowa poświęcona Profesor Jadwidze Kołodziejskiej - Bibliotekarz Lubuski

Księga Pamiątkowa poświęcona Profesor Jadwidze Kołodziejskiej

KSIĘGASzanowni Państwo,

Pragnę poinformować, że z inicjatywy Zespołu Historyczno-Pamiętnikarskiego Oddziału Warszawskiego SBP, któremu przewodniczę od 2003 roku, została podjęta decyzja o opracowaniu i wydaniu księgi pamiątkowej poświęconej Profesor Jadwidze Kołodziejskiej, która była niekwestionowanym autorytetem w polskim bibliotekarstwie.

Szczególnym uznaniem i sympatią cieszyła się w środowisku bibliotek publicznych. Miały na to wpływ zarówno jej liczne publikacje poświęcone problematyce tych bibliotek, jak też aktywne uczestnictwo w różnych formach szkolenia organizowanych przez biblioteki na terenie całego kraju. Profesor Kołodziejska pracowała również aktywnie w Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich, pełniąc m.in. funkcję Sekretarza Generalnego oraz przewodniczącej Komisji Spraw Zagranicznych. Przez 12 lat była redaktorem naczelnym „Bibliotekarza”. Przez wiele lat reprezentowała też polskie bibliotekarstwo za granicą, na forum IFLA.
Publikacja pt. Profesor Jadwiga Kołodziejska - badaczka i promotorka bibliotek i czytelnictwa pod redakcją Jadwigi Sadowskiej ukazała się drukiem na początku kwietnia 2020 r. Niestety, obecna sytuacja związana z pandemią koronawirusa skomplikowała bardzo jakąkolwiek jej promocję.

Profesor Jadwiga Kołodziejska (1928-2016) należy do najbardziej znanych autorów w polskim bibliotekarstwie, zwłaszcza publicznym. Jest autorką ponad 700 publikacji, w tym kilkunastu książek. Przedmiotem jej zainteresowań badawczych było wielostronne i szerokie spojrzenie na społeczną rolę książki, biblioteki i czytelnictwa. Księga pamiątkowa składa się z trzech części.

W części I zamieszczono teksty ilustrujące kierunki działalności Profesor Kołodziejskiej: Barbary Budyńskiej Jadwiga Hildegard Kołodziejska, Jana Wołosza Fenomen Profesor Jadwigi Kołodziejskiej, Barbary Budyńskiej Polskie Towarzystwo Czytelnicze – forum bibliotekarzy, Elżbiety Stefańczyk Działalność Jadwigi Kołodziejskiej na forum SBP i IFLA. W części tej zamieszczono też wywiad z 2006 r. – Profesor Jadwiga Kołodziejska o sobie.

W części II zgromadzono bibliografię podmiotową i przedmiotową Profesor Kołodziejskiej. 

W części III zamieszczono wspomnienia: Włodzimierza Kołodziejskiego (męża), Barbary Budyńskiej, Stanisława Czajki, Oskara S. Czarnika, Marty Grabowskiej, Janiny Jagielskiej, Stanisława Krzywickiego, Grażyny Lewandowicz-Nosal, Jerzego Maja, Władysława Michnala, Małgorzaty Pietrzak, Jadwigi Sadowskiej, Barbary Sikory, Wojciecha Szymanowskiego, Anny Skubisz-Szymanowskiej, Andrzeja Tywsa. Księgę uzupełniają zdjęcia Profesor Kołodziejskiej.

Myślę, że Pani Profesor zasłużyła sobie na to, aby zachować o niej dobrą pamięć. Łączę serdeczne pozdrowienia.

Z poważaniem – Janina Jagielska