Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /libraries/cms/application/cms.php on line 470
Bibliografia fonografii polskiej - Bibliotekarz Lubuski

Bibliografia fonografii polskiej

bibliografia fonografiiŹródła do badań fonografii polskiej od 1878 roku do czasów współczesnych – projekt bibliograficzny Sekcji Fonotek SBP

Zadanie Źródła do badań fonografii polskiej od 1878 roku do czasów współczesnych – kontynuacja projektu i zwiększenie zasięgu upowszechniania informacji o polskiej fonografii jest finansowane w ramach umowy 839/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę. Jest kontynuacją zadania z lat 2016-2017 wykonanego w ramach umowy 915/P-DUN/2016. Obecny projekt będzie realizowany do końca 2020 r.

Jest to pierwsza w kraju i na świecie rejestracja publikacji i niepublikowanych prac naukowych, poświęconych polskim i polonijnym nagraniom muzycznym i niemuzycznym (kompozytorom, autorom i wykonawcom), a także polskim i działającym na historycznym obszarze Polski firmom fonograficznym. Uwzględnia także teksty dotyczące fonografii, przygotowane przez polskich autorów lub wydane w języku polskim. Praca obejmuje okres czasu od opatentowania fonografu Thomasa Edisona, pierwszego na świecie urządzenia do nagrywania i odtwarzania dźwięku, po współczesne dokonania w zakresie nagrań dźwiękowych i filmowych rejestracji muzycznych.

Celem projektu jest zebranie materiału źródłowego do dalszych badań polskiej kultury, skupiających się na problematyce ogólnokulturowej, historycznej (np. polski przemysł fonograficzny, działalność polskich wytwórni fonograficznych), muzykologicznej (np. wykonawstwo muzyczne, biografie polskich muzyków, repertuar publikacji dźwiękowych) czy tematach z obszaru socjologii kultury (np. recepcja fonografii). Do kręgu odbiorców pracy mogą należeć poza naukowcami i studentami także inne osoby zawodowo lub amatorsko zajmujące się muzyką i nagraniami dźwiękowymi, np. pedagodzy, melomani, kolekcjonerzy itp.

Przyjęta forma prezentacji projektu pozwala na jego kontynuację.

Bazy danych
Materiał źródłowy jest prezentowany w dwóch bazach danych: Artykuły, książki i prace dyplomowe oraz Recenzje z czasopism. Wyszukiwarka (bazy oznaczone „Aktualizacja 2019”) pozwala na odnalezienie informacji szczegółowych, takich jak: tytuł tekstu, nazwisko autora, tytuł czasopisma, data wydania, przedmiot tekstu, nazwiska kompozytorów i nazwiska wykonawców, których tekst dotyczy. Wyniki pozyskane we wcześniejszym zadaniu (2016-2017), do czasu przeniesienia opisów do nowej bazy danych, będą prezentowane w starej formie. Pozwala ona na porządkowanie materiału według potrzeb wyszukiwawczych użytkownika – kliknięcie strzałki w prawym dolnym rogu nagłówka rubryki układa materiał zgodnie z alfabetycznym układem danych w tej rubryce. Funkcja jest dostępna po włączeniu trybu edycji.

Obie bazy danych zawierają opisy materiałów z czasopism: Audio Video Hi-Fi 1984-1990, 2019, BBC Music 2005-2009, Canor 1992-2004, Dysonanse 1999, Dźwięk 1931, Fragile 2008-2016, Glissando 2004-2016, Gramophone 1923-2018, Jazz 1957-1972, Klasyka 1998, Kontrasty 1972-1988, Meakultura.pl 2015-2019, Muzyka 1929-2014, Presto 2012, Poradnik Muzyczny 1947-1986, Ruch Muzyczny 1946-2019, SAT, Audio, Video 1987-1996, Studio 1992-1995, Życie Muzyczne 1976-2009, Życie Śpiewacze 1951-1969 i innych. Pierwsza baza danych prezentuje znaczną część dotychczas opublikowanych książek, innych druków i niepublikowanych prac dyplomowych w języku polskim, poświęconych fonografii.

Obie bazy danych będą aktualizowane i uzupełniane.

  • baza Artykuły, książki i prace dyplomowe
  • baza Artykuły, książki i prace dyplomowe | Aktualizacja 2019
  • baza Recenzje z czasopism
  • baza Recenzje z czasopism | Aktualizacja 2019

Bazy danych (zawartość i układ) są własnością Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Kopiowanie jest dozwolone tylko w ramach użytku osobistego. Wykorzystywanie baz danych w publikacjach może nastąpić jedynie za pisemną zgodą Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

źródło: http://www.sbp.pl/fonografia

Redakcja Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich