Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /libraries/cms/application/cms.php on line 470
Instytucje kultury online: muzea narodowe - Muzeum Narodowe w Kielcach - Bibliotekarz Lubuski

Instytucje kultury online: muzea narodowe - Muzeum Narodowe w Kielcach

MUZEUMKIELCEMuzeum Narodowe w Kielcach jest placówką z ponad 100-letnią tradycją. W swoich zbiorach posiada cenne eksponaty z dziedziny malarstwa, rzemiosła artystycznego, sztuki ludowej, literatury, archeologii i przyrody.

 

Muzeum Narodowe w Kielcach kontynuuje tradycje Kieleckiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego (PTK), założonego w 1908 roku. Za początek jego działalności uznaje się 8 października 1908 roku – datę wpisu do inwentarza pierwszego zabytku – skrzemieniałego drewna z Miedzianej Góry.

Placówka kierowana wówczas przez kustosza Tadeusza Szymona Włoszka gromadziła zabytki: przyrodnicze, archeologiczne, historyczne. Ważnym wydarzeniem w jej dziejach stała się Wystawa Świętokrzyska zorganizowana w Warszawie w 1936 roku, od której muzeum przybrało nową nazwę – Muzeum Świętokrzyskie. Wprawdzie wojna przerwała jego działalność, ale już w 1945 roku wznowiono ją w nowej siedzibie w Kamienicy pod Trzema Herbami. Dotychczas zgromadzone zbiory sukcesywnie powiększano o dzieła malarstwa, rzeźby i obiekty rzemiosła artystycznego.

W 1971 roku uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej Muzeum Świętokrzyskiemu przekazano zespół pałacowy wraz z przynależnymi budynkami. W dawnym Pałacu Biskupów Krakowskich – najlepiej zachowanej w Polsce rezydencji z epoki Wazów, 18 września 1971 roku dokonano uroczystego otwarcia dwóch ekspozycji: na parterze – IX wieków Kielc oraz na piętrze – Ekspozycji wnętrz zabytkowych. W 1975 roku w uznaniu zasług dla rozwoju kultury zarządzeniem Ministra Kultury i Sztuki nadano placówce rangę Muzeum Narodowego.

Obecnie Muzeum Narodowe w Kielcach to pięć oddziałów: Dawny Pałac Biskupów Krakowskich w Kielcach, Pałacyk Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku, Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego, Muzeum Dialogu Kultur oraz Muzeum Archeologiczne w Wiślicy.

Muzeum organizuje liczne wystawy czasowe, koncerty, wykłady, konferencje, warsztaty dla dzieci i młodzieży, a także imprezy rodzinne. Długa tradycja zobowiązuje i muzeum ciągle dokłada starań, aby stawać się coraz bardziej atrakcyjne i otwarte na widzów.

Dawny Pałac Biskupów Krakowskich w Kielcach – główna siedziba Muzeum Narodowego w Kielcach.
Jedna z najwspanialszych i najlepiej zachowanych rezydencji z epoki Wazów, z oryginalnymi XVII i XVIII-wiecznymi wnętrzami i unikatowymi elementami wystroju architektonicznego, m.in. stropami ramowymi z warsztatu Tomasza Dolabelli. W apartamentach biskupich i gościnnych wyeksponowano wyroby rzemiosła artystycznego największej klasy europejskiej. Ekspozycję uzupełnia XVII-wieczne malarstwo francuskie, włoskie i polskie. W pałacu zwiedzić można również Galerię Malarstwa Polskiego i Europejskiej Sztuki Zdobniczej, Sanktuarium Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz Gabinet Numizmatyczny. Na tyłach pałacu znajduje się także piękny ogród włoski.

Dla wszystkich, których zachwyciła atmosfera Pałacu Biskupów Krakowskich, siedziby naszego Muzeum, mamy wyjątkową ofertę: pokój gościnny w południowym skrzydle oraz możliwość wynajęcia sal.

Pałacyk Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku
Majątek ziemski Oblęgorek Henryk Sienkiewicz otrzymał w 1900 roku od narodu polskiego z okazji 25-lecia pracy pisarskiej. Pięknie położony eklektyczny pałacyk stał się siedzibą muzeum w 1958 roku. Na parterze wiernie odtworzono mieszkanie Sienkiewicza – gabinet, salon, jadalnię, palarnię i sypialnię. Zobaczyć tam można galerię portretów rodzinnych, kolekcję broni bliskowschodniej i afrykańskiej, dary jubileuszowe, a także trofea myśliwskie podkreślające łowcze pasje autora W pustyni i w puszczy. Wyposażenie wnętrz stanowią oryginalne meble, obrazy, rzeźby, tkaniny i część księgozbioru Noblisty. Ekspozycję wzbogacają dźwięki, które domownicy słyszeli w Oblęgorku przed stu laty. Na piętrze pałacyku, w czasach, kiedy mieszkał w nim Sienkiewicz, znajdowały się pokoje dla jego dzieci i gości. Obecnie mieści się tam nowoczesna multimedialna wystawa biograficzno-literacka, prezentująca największą w Polsce kolekcję albumów i adresów jubileuszowych przesyłanych pisarzowi w dowód uznania i czci dla jego talentu. Muzeum posiada również bibliotekę. W zbiorze liczącym 3500 woluminów znajdują się najciekawsze przekłady, często dokonane jeszcze za życia autora Trylogii, z dedykacją od tłumaczy i podpisem Henryka Sienkiewicza oraz pieczęcią Oblęgorka.

Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego
Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego mieści się w XVIII-wiecznym gmachu szkoły, w której w latach 1874-1886 kształcił się autor Wiernej rzeki. Wystawa biograficzno-literacka, w układzie chronologicznym, prezentuje: historię budynku i szkoły, domu i dziejów rodziny Żeromskich oraz czas edukacji szkolnej autora Przedwiośnia. Ostatnia część ekspozycji, poświęcona pracy i twórczości Żeromskiego, ukazuje najcenniejsze pamiątki po pisarzu – listy, rękopisy utworów oraz ich pierwsze wydania. W zbiorach muzeum znajduje się „perełka” - płyta gramofonowa z nagranym głosem Stefana Żeromskiego.

Muzeum Dialogu Kultur
Muzeum idei, w którym treści przekazywane są w sposób narracyjny. Sfera pozytywnych relacji, w której, zarówno dialog kultur, jak i kultura dialogu są niezwykle ważne. Nowoczesne i interaktywne miejsce spotkań. Tu można swobodnie dzielić się poglądami i doświadczeniami, uczyć się innych kultur, poznawać tradycje innych, czerpiąc z tego bogactwa inspiracje i informacje o sobie samym i własnej kulturze. Muzeum Dialogu Kultur przybliża ideę solidarności i równości, buduje świadomość różnic, pokazuje odmienność jako wartość.

Muzeum Archeologiczne w Wiślicy
Muzeum Archeologiczne udostępnia unikatowe obiekty, które jako całość tworzą kompleks muzealny połączony jedną trasą zwiedzania. W pawilonie archeologicznym znajdują się relikty wczesnoromańskiego kościoła pw. Św. Mikołaja z kaplicą grobową datowaną na XI wiek, a także hipotetyczna Misa Chrzcielna. Przechodząc do rezerwatu archeologicznego w podziemiach Bazyliki Mniejszej można podziwiać pozostałości dwóch świątyń romańskich. Zwiedzający mają też okazję zobaczyć relikty I kolegiaty romańskiej fundacji Henryka Sandomierskiego z XII wieku wraz z unikatową Płytą Orantów, będącą jednym z najważniejszych i najpiękniejszych przykładów sztuki romańskiej na świecie. Poza tym, znajdują się tam relikty II kolegiaty romańskiej wraz z pozostałościami ceramicznej, ornamentowanej posadzki, datowanej na wiek XIII. Ostatnim punktem zwiedzania jest sala w Domu Długosza, w której obok XV-wiecznej polichromii prezentowane są zabytki archeologiczne z terenu Wiślicy. Muzeum w Wiślicy utworzone zostało 20 maja 1966 roku z inicjatywy Zespołu Badań Nad Polskim Średniowieczem, a od 1 stycznia 2017 roku zostało włączone w struktury Muzeum Narodowego w Kielcach i funkcjonuje jako Muzeum Archeologiczne w Wiślicy.

EDUKACJA:
ODDZIAŁY:
Fot.meteor-turystyka.pl

źróło:mnki.pl


Opracowała: Agnieszka Sobiak