Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /libraries/cms/application/cms.php on line 470
KSIĄŻKA W ŻYCIU SENIORÓW NA POCZĄTKU XXI WIEKU - Bibliotekarz Lubuski

KSIĄŻKA W ŻYCIU SENIORÓW NA POCZĄTKU XXI WIEKU

SBPPublikacja składa się z dwóch części: pierwszej – teoretycznej, wprowadzającej w problematykę starości na tle przemian społeczno-kulturowych oraz drugiej – opartej na badaniach empirycznych, dotyczącej zachowań lekturowych ludzi starszych.

Część pierwszą rozpoczyna wprowadzenie w problematykę trzeciego wieku opisujące psychospołeczne determinanty starości, konsekwencje starzenia się społeczeństw oraz teorie dotyczące sposobów starzenia się i stylów życia w tym okresie. Część druga oparta jest na badaniach empirycznych przeprowadzonych przez Autorkę wśród słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Ich lekturowe przeżycia, emocje i refleksje tworzą jedyną w swoim rodzaju panoramę czytelniczych doświadczeń, której część, czy choćby okruch, Autorka – oprócz naukowego opisu – starała się w ten sposób zatrzymać w kadrze upływającego czasu.

http://www.sbp.pl/wydawnictwa/produkt?produkt_id=422

Spis treści

Wstęp

1. Terminologia

2. Przedmiot i cel badań

3. Stan badań

4. Struktura pracy

 

I. Starość wobec przemian społecznych i kulturowych

1. Wprowadzenie w problematykę starzenia się i starości

2. Seniorzy w społeczeństwie wiedzy

2.1. Zagrożenia i ograniczenia seniorów w społeczeństwie wiedzy

2.2. Szanse i możliwości seniorów w społeczeństwie wiedzy

3. Czas wolny seniorów

 

II. Książka i czytanie w życiu słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku – analiza wyników badań empirycznych

1. Metodologiczne podstawy badań własnych

1.1. Zastosowane metody, organizacja i przebieg badań

1.2. Dobór próby i charakterystyka badanej grupy

2. Życie pozalekturowe, czyli aktywność w czasie wolnym

3. Życie około lekturowe, czyli uczestnictwo w kulturze pisma

3.1. Czytanie prasy

3.2. Użytkowanie nowych technologii

3.2.1. Charakterystyka użytkowników

3.2.2. Charakterystyka nieużytkowników

4. Życie w kręgu książki

4.1. Dostępność książki

4.1.1. Informacja o książkach

4.1.2. Bariery w dostępie do książki

4.1.3. Źródła dostępu do książek

4.1.4. Trudności podczas lektury

4.2. Zasięg oddziaływania książki

4.2.1. Typy aktywności lekturowej przed i na emeryturze

4.2.2. Intensywność czytania

4.2.3. Częstotliwość czytania

4.3. (Bezpośrednie) otoczenie lekturowe

4.3.1. Rozmowy o książkach

4.3.2. Księgozbiory domowe