Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /libraries/cms/application/cms.php on line 470
Instytucje kultury online: muzea archeologiczne - Muzeum Archeologiczne w Biskupinie - Bibliotekarz Lubuski

Instytucje kultury online: muzea archeologiczne - Muzeum Archeologiczne w Biskupinie

Biskupin 2Muzeum Archeologiczne w Biskupinie jest jednym z największych i najbardziej rozpoznawalnych rezerwatów archeologicznych w Europie.

Na jego terenie znajdują się bogate ślady osadnictwa od epoki kamienia aż po wczesne średniowiecze, w tym pozostałości osady obronnej z późnej epoki brązu i wczesnej epoki żelaza, które z racji wyjątkowo dobrego stanu zachowania drewnianych konstrukcji jeszcze w latach 30. XX wieku zostały nazwane „Polskimi Pompejami”. Z uwagi na ich szczególną wartość dla dziedzictwa kulturowego oraz znaczenie naukowe i dydaktyczne, obszar półwyspu Jeziora Biskupińskiego i okolicy od 1994 roku jest uznany za Pomnik Historii. Tym samym znalazł się on w gronie najcenniejszych obiektów/obszarów zabytkowych Polski. Obecnie na jego terenie znajdują się rekonstrukcje pradziejowych i wczesnośredniowiecznych osiedli, w tym słynnej osady obronnej z późnej epoki brązu i wczesnej epoki żelaza.
Muzeum Archeologiczne w Biskupinie powstało w 1950 roku w oparciu o ówczesne placówki badawcze (Instytut Badania Starożytności Słowiańskich oraz Kierownictwo Badań nad Początkami Państwa Polskiego – Kierownictwo Prac w Biskupinie) w ramach Naczelnej Dyrekcji Muzeów i Ochrony Zabytków Ministerstwa Kultury i Sztuki. Od 1956 roku funkcjonowało jako Odział Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie (ówczesnym dyrektorem PMA był prof. Zdzisław Rajewski, badacz Biskupina i współtwórca koncepcji utworzenia w Biskupinie rezerwatu archeologicznego). Od 1974 roku Oddziałem PMA w Biskupinie kierowała pani Róża Mikłaszewska-Balcer, a od 1983 roku pan Wiesław Zajączkowski, realizator idei rozbudowy rezerwatu archeologicznego, utworzenia w Biskupinie ośrodka konserwacji drewna i badań dendrochronologicznych oraz centrum odtwórstwa historycznego (dyrektor MAB w latach 2000-2017). Od 2000 roku Muzeum jest samorządową instytucją kultury i działa w oparciu o ustawę o muzeach z dnia 21 listopada 1996 roku, a jego Organizatorem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie.
Do zadań Muzeum należy gromadzenie, przechowywanie, naukowe opracowywanie, konserwacja i udostępnianie dóbr kultury, realizowane m.in. w formie wystaw muzealnych stałych („Świt historii nad Jeziorem Biskupińskim”, „Epoka pierwszych rolników”) i czasowych, oraz opieka nad rezerwatem archeologicznym i wybudowanymi tu rekonstrukcjami. Jego misją jest szeroko pojęta edukacja i popularyzacja archeologii i dyscyplin pokrewnych oraz potrzeby opieki nad zabytkami. Zgodnie z rozwijaną od lat zasadą „żywej nauki” wykwalifikowani edukatorzy prowadzą lekcje muzealne, warsztaty i pokazy dla dzieci, młodzieży i dorosłych poświęcone różnym wątkom archeologii i szeroko pojętego odtwórstwa historycznego. Muzeum organizuje liczne imprezy edukacyjne. Wśród nich ważnym jest coroczny Festyn Archeologiczny, organizowany od 1995 roku zawsze pod innym tematem przy współudziale instytucji naukowych, muzealnych i rekonstruktorów z Polski i zagranicy. Obok działalności edukacyjnej MAB prowadzi działalność naukową z zakresu archeologii, konserwacji muzealiów oraz dendrochronologii. Posiada także własne centrum konferencyjno-noclegowe, „Dom Muzealnika”, w którym organizuje i współorganizuje szereg spotkań o charakterze naukowym oraz popularnonaukowym.
MAB jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu i Archeologii Eksperymentalnej, EXARC, powołanego w celu ustanowienia i rozwijania wysokich standardów badań naukowych i wymiany wiedzy.
Każdego roku odwiedza nas około 200 tysięcy gości, co sprawia, że jesteśmy jednym z wiodących „muzeów na wolnym powietrzu” w Polsce i Europie.

Stanowisko na półwyspie Jeziora Biskupińskiego ma dla polskiej archeologii znaczenie wyjątkowe. Jest jednym z najsłynniejszych pradziejowych stanowisk archeologicznych w Europie, a jego badania wykopaliskowe otworzyły nową kartę w dziejach polskiej archeologii. Ich duża skala, zastosowane nowatorskie metody badawcze, a przede wszystkim sam obiekt ze znakomicie zachowanymi drewnianymi konstrukcjami sprawiły, że sława Biskupina sięgnęła poza granice kraju. Biskupin odcisnął także swoje znamię na kulturze polskiej, stając się ważnym elementem w kształtowaniu wiedzy o odległej przeszłości.

Odkrycie osady na półwyspie

Po wojnie

EDUKACJA

źródło: biskupin.pl
fot. luksusowehotele.pl

 

opracowała: Agnieszka Sobiak