Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /libraries/cms/application/cms.php on line 470
Urodzili się... 17 lipca: Krzysztof Cezary Buszman. - Bibliotekarz Lubuski

Urodzili się... 17 lipca: Krzysztof Cezary Buszman.

krzysztof cezary buszman 0Poeta, autor piosenek; fotografik i podróżnik. Jego utwory to mistrzowska gra słów. Krzysztof Cezary Buszman.

Urodził się 17 lipca 1967 roku w Gdańsku.
Dzieciństwo i młodość spędził w Gdyni. Promotorką poety była Agnieszka Osiecka, która w 1996 roku napisała: "Mnie się najbardziej podobały te strofy, w których autor operuje swoistą grą słów". W 1997 roku poeta wyjechał do Wielkiej Brytanii, gdzie trzy lata później w Londynie powołał do życia Agencję Promocji Kultury Polskiej. W 2001 roku autor został przyjęty do Union of Polish Writers Abroad- Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie z siedzibą w Londynie, by już w następnym roku zasiąść w jego zarządzie. Po wieczorach autorskich Krzysztofa Cezarego Buszmana w Londynie pojawiło się szereg znakomitych recenzji z których wystarczy przytoczyć jedną: "Przed laty tworzyli na emigracji Kazimierz Wierzyński i Marian Hemar. Po latach pustka po nich została wypełniona".
( Dziennik Polski, Londyn 29.11.2002 rok –Z. Dąbrowski).


Jego twórczość zyskała duże uznanie zarówno polonijnych elit intelektualnych, jak i szerokiego grona miłośników poezji, a wiersze poety ukazywały się cyklicznie w Coolturze - Tygodniku Polskim w UK. W 2001 roku przed poetą otworzyły również przychylne podwoje Association Polonaise des Auteurs, Journalistes et Traducteurs en Europe - Polskie Stowarzyszenie Autorów, Dziennikarzy i Tłumaczy w Europie z siedzibą w Paryżu. W 2002 roku poeta został przyjęty do Stowarzyszenia Autorów ZAIKS i w tym samym czasie szereg jego wierszy znalazło uznanie wybitnych kompozytorów. W 2005 roku autor niniejszego zbioru wrócił do kraju, gdzie wkrótce wstąpił do Stowarzyszenia Autorów Polskich. Od tamtego czasu poeta przemierza dziesiątki miast z wieczorami autorskimi. Jako instruktor warsztatów literackich bierze czynny udział w programie "Profilaktyka a Ty", który to program skupia już setki tysięcy młodych ludzi chcących działać na rzecz drugiego człowieka. Twórczość poety wskrzeszająca najlepsze tradycje polskiej poezji klasycznej, stała się przedmiotem prac maturalnych i dyplomowych.


O twórczości - poezja Buszmana piosenką pisana
Teksty piosenek (poezja śpiewana, piosenka literacka) Krzysztofa Cezarego Buszmana to przede wszystkim wiersze, które żyją własnym życiem w oderwaniu od muzyki. Częste emitowanie ich w rozgłośniach literackich Polskiego Radia w interpretacji Krzysztofa Kolbergera jest tego najlepszym dowodem. Wiersze te pokazują, że Buszman posiadł najtrudniejszą ze sztuk - sztukę prostoty przekazu poetyckiego. Bez uciekania się do wyszukanych metafor Buszman opowiada w swych wierszach o ludzkich dylematach osadzonych pomiędzy sacrum a profanum. W tych klasycznie napisanych wierszach znaleźć można szereg sentencji i aforyzmów, które charakteryzują twórczość Buszmana. Najlepszym przykładem może być ostatni tomik poezji Buszmana pt.: "Najwcześniej później". Nie dziwi więc fakt, że Agnieszce Osieckiej najbardziej podobały się te sentencje, w których Buszman "operuje swoistą grą słów." Dzięki biegłości kunsztu poetyckiego Buszman potrafi tak sprawnie operować różnymi środkami wypowiedzi poetyckiej, że zasadnym staje się zadanie sobie pytania: czy wszystkie te wiersze pisane były ręką Buszmana? Z pewnością tak, choć Dorota Stalińska twierdzi, że "aż dziw, że wiersze te pisane są ręką mężczyzny". Jak prorokował niegdyś Bogusław Mec wiersze Buszmana pełne sentencji i aforyzmów znajdują obecnie znakomitych kompozytorów i wykonawców, którzy podkreślają niezaprzeczalnie indywidualny charakter tej poezji, która zyskała sobie miano poezji piosenką pisanej. Bo poezja śpiewana i piosenka literacka to ten obszar, w którym wiersze Buszmana, dzięki, m.in. swojej melodyjności i klasycznemu zapisowi, znalazły dla siebie miejsce, stając się tekstami piosenek, które możemy usłyszeć na festiwalach poezji śpiewanej i piosenki literackiej.

Źródło:buszman.com


Sentencje:
Czas nie jest przedmiotem wspólnym. ...
Nadzieja jest tym co zostaje, kiedy cała reszta zwodzi. ...
Nie trać czasu na szukanie czegoś co samo Ciebie znajdzie. ...
Racja nie zawsze jest prawdą. ...
Nie zawracajmy Bogu głowy modlitwą zanim nie wykorzystamy wszystkich innych możliwości. ...

WYDANE TOMIKI
WIERSZE WYBRANE

Fot. liryka-liryka.blogspot.com


Opracowała: Agnieszka Sobiak