Zjazd młodych bibliotekarzy - tym razem w Lublinie

Zaczęło się w Zielonej Górze. To właśnie w WiMBP im. C. Norwida odbyło się w 2006 roku I Forum Młodych Bibliotekarzy. Inicjatorem przedsięwzięcia była Sekcja Bibliotek Publicznych Zarządu Głównego SBP, a organizacją forum zajęli się młodzi pracownicy WiMBP. Oni też wygłosili referaty, które później zostały opublikowane w książce pokonferencyjnej zatytułowanej tak samo jak hasło przewodnie I FMB – Zrób karierę w bibliotece! (Zielona Góra, 2007).

Konferencja wykazała celowość takich spotkań, tak że w następnych latach kolejne biblioteki gościły młodych bibliotekarzy, w tym również pracowników lubuskich bibliotek. W 2007 roku gospodarzem II FMB (ph. Biblioteki przyszłości) była Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu. Rok później dwudniowa sesja wykładowa miała miejsce w Książnicy Pomorskiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Szczecinie (ph. Młodzi rzecznikami nowoczesności w bibliotece XXI wieku). Następnie obowiązek zorganizowania IV FMB wzięła na siebie Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, gdzie mówiono na następujący temat: Inicjatywy młodych bibliotekarzy w tworzeniu biblioteki globalnej wioski: ludzie i technologie. Każda z tych konferencji spotkała się z pochlebnymi opiniami i była omawiana w prasie branżowej, ich pokłosiem były też publikacje.
W 2010 roku miejscem V Forum Młodych Bibliotekarzy stał się Lublin. Organizatorami przedsięwzięcia były: Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie oraz tradycyjnie Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Na dwudniowy cykl wykładów i warsztatów zjechało ok. 150 młodych bibliotekarzy z całej Polski – pracowników bibliotek publicznych, pedagogicznych, uniwersyteckich i szkolnych. Forum odbywało się pod hasłem Jakość bibliotek w naszych rękach.
V FMB otworzyła Zofia Ciuruś – dyrektor WBP im. H. Łopacińskiego w Lublinie. Wykład inauguracyjny prof. Anny Gizy-Poleszczuk Potencjał bibliotek publicznych w świetle aktualnych badań wzbudził duże zainteresowanie. Prelegentka mówiła m.in. o wyzwaniach rozwojowych bibliotek, o społecznym potencjale tych placówek i o prognozach, tj. jakie funkcje może przyjmować biblioteka oraz jaka jest w tym rola bibliotekarza – „przewodnika po magicznym magazynie wiedzy”.
A skoro zmiany i nowości – kolejne wystąpienie było poświęcone portalowi internetowemu www.sbp.pl, który zaprezentowała Wioletta Lipińska, zaś o wydawnictwie SBP opowiedział Tomasz Kasperczyk.
Organizatorzy, wzorem rozwiązania wprowadzonego w Krakowie na IV FMB, podzielili część wystąpień i warsztatów na bloki tematyczne. Tak więc kolejne wykłady odbywały się w trzech panelach: Komunikacja interpersonalna w praktyce bibliotecznej, Rozwój zawodowy w bibliotece oraz Cyfrowy świat. W ramach pierwszego z nich uczestnicy forum wysłuchali referatu Ewy Cywińskiej Czytelnik czy klient – implikacje podejścia do użytkownika biblioteki dla procesu obsługi. O oczekiwaniach i nawykach współczesnego czytelnika mówiły Elżbieta Ćwiklińska i Milena Śliwińska. Temat zależności między komunikacją interpersonalną a postrzeganiem jakości bibliotek przez użytkownków przedstawiła Lidia Lewicka. Rolę biblioteki w procesie uspołecznienia omówiła Magdalena Musiela, a zasady komunikowania się z czytelnikiem – dr Małgorzata Sitarczyk.
W bloku poświęconym rozwojowi zawodowemu była mowa o zarządzaniu nowoczesną biblioteką (dr Marzena Cichorzewska), filozofii Kaizen (Justyna Stępień), infobrokerstwie (Anna Urbaniak), aktywności młodych bibliotekarzy w organizacjach zawodowych (Leszek Szafrański). Egzamin na bibliotekarza przybliżyły trzy prelegentki: prof. Maria Juda, Zuzanna Wiorogórska i Izabela Wiencek.
Cyfrowy świat natomiast miał charakter warsztatów zamkniętych. Wiele praktycznych wskazówek można było wynotować z prezentacji Dawida Cichockiego, który mówił o projektowaniu stron WWW bibliotek. O środowisku społecznościowym internetu opowiedział Grzegorz Gmiterek. W tym panelu pojawiły się jeszcze dwa referaty: Blogi w bibliotekach (Joanna Kulik) i E-booki w bibliotece (Katarzyna Regulska). Poza tym chętni bibliotekarze, właściwie bibliotekarki mogły „odkrywać w sobie piękno”, a to za sprawą warsztatów z wizażu, stylizacji i analizy kolorystycznej poprowadzonych przez Patrycję Sprawkę. Po wykładach gospodarze oprowadzili forumowiczów po Bibliotece Łopacińskiego (jej estetyka mogła urzec), zaś wieczorem – uroczysta kolacja, która w miarę upływu czasu z bardzo oficjalnej robiła się mniej oficjalna, będąc przez to świetnym przykładem „integracji środowiska”.
W drugim dniu forum były kontynuowane warsztaty zamknięte Cyfrowy świat. W ich ramach referat wygłosiła dr Renata Frączek, poruszając problemy związane z otwartością w nauce i edukacji, następnie Paweł Górski opowiedział o e-learningu.
Prócz tego organizatorzy przewidzieli w tym dniu dwa nowe panele dyskusyjne. Pierwszy dotyczył pozyskiwania funduszy zewnętrznych (referaty Grzegorza Przybka oraz Ryszarda Skrzypczaka i Piotra Kieżuna). Drugi został poświęcony budowaniu wizerunku biblioteki. O kulturze w tym procesie mówiła dr Małgorzata Pietrzak. Rolę badań marketingowych w poznaniu potrzeb czytelników wskazała dr Magdalena Seta. O doświadczeniach Książnicy Zamojskiej opowiedziały Joanna Żuk i Angelika Sarzyńska. O językowym obrazie lubelskiej WBP na łamach prasy można się było dowiedzieć z wystąpienia dr Anny Prymak-Lewtak. Na koniec tego panelu kilka przykładów nowoczesnych aranżacji małych bibliotek pokazał Sławomir Czech.
Chyba już tradycją forum stał się tzw. Hyde Park. Również w tym przypadku zaplanowano czas, kiedy forumowicze mogli podzielić się uwagami, spostrzeżeniami i sugestiami dla tych, którym w udziale przypadnie organizowanie przyszłorocznego forum. Kolejny raz wskazano na sens tego typu działań. Po oficjalnym zamknięciu V FMB organizatorzy przygotowali jeszcze dwie atrakcje – do wyboru: wyjazd do Kozłówki lub zwiedzanie Lublina z przewodnikiem.
Program V FMB był bogaty i różnorodny. Podziękowania należą się organizatorom za sprawny przebieg całego przedsięwzięcia i dużą życzliwość. Konferencja, podobnie jak wszystkie poprzednie, służyła wymianie doświadczeń oraz prezentacji mniej lub bardziej nowatorskich pomysłów, które mogą wspierać rozwój polskiego bibliotekarstwa. Wykłady, warsztaty i dyskusje to oczywiście nie wszystko, co działo się 9 i 10 września w Lublinie. Tego rodzaju konferencje zawsze są okazją do kuluarowych rozmów, nawiązywania kontaktów, poznawania osób i miejsc, zwiedzania. Subiektywne opinie o V FMB, które można przeczytać w internecie (Facebook, pulowerek.pl, prywatne blogi), są bardzo pozytywne. Młodym bibliotekarzom podobało się w Lublinie. Podejrzewam, że tym „nie młodym” też by się podobało. Jakość bibliotek w naszych rękach – tak głosiło hasło przewodnie; w gruncie rzeczy ta jakość nie zależy tylko od młodych pracowników bibliotek ani tylko od bibliotekarzy z dużym stażem pracy, ale do tych wszystkich, którym chce się działać i którzy biorą odpowiedzialność za swoją pracę. Poza tym ciekawy program V FMB z pewnością zainteresowałby wielu pracowników bibliotek, którzy przekroczyli umowną granicę 35. roku życia.

Joanna Wawryk
WiMBP im. C. Norwida w Zielonej Górze