Nowosolskie królestwo książek w nowych murach

Marzenia nowosolan o nowej bibliotece zaczynają się spełniać. Jeszcze w tym roku w budynku przy ul. Bankowej powstanie nowoczesne Centrum Biblioteczne, na którego realizację trzeba przeznaczyć ponad 8 mln złotych.
Z dotacji unijnych w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego samorząd, który od wielu lat przymierzał się do realizacji tej inwestycji, otrzymał dofinansowanie w postaci 50% kosztów niekwalifikowanych. Sam na ten cel musi wyłożyć ponad cztery miliony. Przedsięwzięcie swoim zakresem obejmuje przebudowę dwóch budynków położonych przy ulicy Bankowej, wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu. Jeden z budynków, przeznaczony na bibliotekę dla dorosłych, to willa z lat 20. XX w., którą wzniesiono dla dyrektora fabryki nici Gruschwitz Textilwerke. Zdewastowany przez działania wojenne obiekt, po remoncie został przeznaczony na potrzeby szpitala dziecięcego, a następnie na dziecięce przychodnie specjalistyczne. Drugi obiekt – to były budynek rejestru usług medycznych, który zostanie rozbudowany i przeznaczony na Oddział dla Dzieci. Ponadto na terenie, na którym znajduje się remontowana biblioteka, zostanie utworzony wewnętrzny park z elementami małej architektury, amfiteatrem na 90 miejsc, projektowaną zielenią i siecią chodników, z których jeden będzie prowadzić pod mury innej, równie ważnej dla miasta instytucji kultury – Muzeum Miejskiego.
W odrestaurowanym, zabytkowym, pięknie oświetlonym budynku biblioteki, usytuowane zostaną zarówno działy dotychczas funkcjonujące w strukturze Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowej Soli, jak również inne, np. Centrum Informacji Regionalnej, Europejskiej i Turystycznej z Pracownią Regionalną dokumentującą życie społeczne, kulturalne i naukowe regionu, odrębna czytelnia multimedialna, sala wystawowa i sala spotkań autorskich wyposażona w sprzęt audiowizualny. Elektroniczny system biblioteczny obsługujący gromadzenie, katalogowanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych zostanie sprzężony z systemem RFID, który będzie chronił zbiory przed kradzieżą. Poprzez zastosowane rozwiązania architektoniczne obiekt będzie w pełni dostępny dla osób niepełnosprawnych.
Nowa biblioteka na pewno stanie się ozdobą miasta zarówno pod względem kulturowym, jak i estetycznym.
Elżbieta Gonet
Miejska Biblioteka Publiczna w Nowej Soli