Przegląd Pasji Twórczych Bibliotekarzy 2011

Ósma Wystawa Krajowa

Koło Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Żarach i Gminna Biblioteka Publiczna w Bieniowie zapraszają bibliotekarzy do publicznego zaprezentowania swojego dorobku twórczego na 8. Wystawie Krajowej, która zostanie otwarta podczas Tygodnia Bibliotek.

Celem tego przeglądu jest ukazanie i propagowanie realizowanych pasji naszej, niezbyt licznej grupy zawodowej. Bibliotekarze dają się poznać głównie poprzez krótkie kontakty wokół książki i w roli animatorów kultury. Prywatne realizacje twórcze pragniemy wyeksponować jako budujący obraz i bogatszy element naszej społeczności zawodowej. Dlatego też proponujemy bibliotekarzom i czytelnikom możliwość pełniejszego kontaktu inspirowanego dokonaniami twórczymi. Wystawa nie będzie konkursem.

 

 

Zasady organizacyjne:

Na wystawę proponujemy dostarczać dorobek twórczy (z ostatnich 3-4 lat) w następujących kategoriach:
1. Twórczość literacka – utwory drukowane w wydawnictwach zwartych i czasopismach.
2. Twórczość publicystyczno-naukowa, opublikowana w wydawnictwach zwartych i czasopismach (oryginały lub kopie zachowujące wygląd oryginału) oraz w postaci projektów, prezentacji, itp.
a) regionalistyka obejmująca historię, geografię, etnografię, turystykę itd.;
b) bibliotekarstwo i inna tematyka.
3. Twórczość plastyczna i dziedzin pokrewnych:
a) malarstwo, rysunek, grafika, rzeźba;
b) tkactwo artystyczne;
c) rękodzieło artystyczne i użytkowe;
d) modelarstwo w wielu dziedzinach;
e) fotografia i film, w tym dokumentacja uprawianych form teatralnych;
f) edytorstwo książek i czasopism, zwłaszcza ciekawych opracowań graficznych.
4. Kolekcjonerstwo tradycyjne, sztuki i inne, merytorycznie opracowane do ekspozycji.
5. Muzyka – ta dziedzina nie w pełni „eksponuje się na wystawie", przewidujemy możliwość krótkiego koncertu podczas wernisażu wystawy.

Uczestnik składając prace do przeglądu akceptuje niniejsze warunki oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie dla potrzeb przeprowadzenia wystawy, wyraża zgodę bezpłatnej reprodukcji prac w katalogu wystawy i innych materiałach reklamowych i promocyjnych.
Styl i charakter ekspozycji zależny jest od napływu zgłoszeń. Możliwości ekspozycyjne: tablice płaskie, gabloty, ekspozycja przestrzenna, projekcje filmu. Zasady następnego przeglądu po wspólnych konsultacjach mogą być modyfikowane.

Terminy - kontakty:

Zgłoszenia (i konsultacje) przyjmują: w MBP Żary – Jan Tyra, Krzysztof Cymach oraz w Bibliotece w Bieniowie – Teresa Kowalczewska; w terminie do 27 kwietnia 2011 r.

Adresy kontaktowe:
Miejska Biblioteka Publiczna 68-200 Żary, ul. Wrocławska 11, tel./fax 0-68 / 374 37 36, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  Gminna Biblioteka Publiczna Żary z siedzibą w Bieniowie, 68-200 Żary, tel. 68 / 374 16 88, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Eksponaty przyjmowane będą do dnia 27 kwietnia 2011 r. w MBP Żary, ze spisem oraz opracowa-niem pozwalającym wykonać opisy ekspozycyjne. Dołączyć prosimy krótki biogram twórczo-zawodowy (nie przekraczający jednej znormalizowanej strony A4). Dane teleadresowe uczestników są konieczne.

Otwarcie wystawy planuje się w Tygodniu Bibliotek – 12 maja 2011, godz. 13 w Gminnej Bibliotece Publicznej – Filia w Mirostowicach Dolnych (plac Kościelny), później zostanie zaprezentowana w Galerii Ekslibrisu MBP Żary.
Wystawę oferujemy do ekspozycji w innych bibliotekach – prosimy zamawiać.
Informacje dalsze uczestnicy otrzymają oddzielnie e-mailem i przez www.mbp.zary.pl i www.gbp.bieniow.pl,
Organizatorzy zapewniają wydanie folderu lub katalogu dokumentującego udział w wystawie – przeglądzie oraz pamiątkowy dyplom.
Zwrot eksponatów – zależnie od obiegu wystawy – ale najpóźniej do marca następnego roku. Prosimy o zadbanie o właściwe zapakowanie przesyłanych prac, aby zapobiec ich uszkodzeniu.


Organizatorzy