Ranking Bibliotek 2016

ik_2012_logo_maleSamorządy najbardziej zaangażowane w kulturalny rozwój swojej gminy już po raz szósty zostały nagrodzone przez Instytut Książki i "Rzeczpospolitą". Docenieni zostają ci, dla których dobrze działająca biblioteka gminna jest najlepszym świadectwem dbałości samorządu o zapewnienie łatwego i bezpłatnego dostępu do kultury, wiedzy i nowych mediów. Przygotowując ranking, rozesłano ponad 2300 ankiet. Uzyskano niemal 806 odpowiedzi. Metodologię rankingu opracowała kapituła w składzie: Dariusz Jaworski, dyrektor Instytutu Książki; Paweł Jabłoński, Zastępca Redaktora Naczelnego dziennika „Rzeczpospolita"; Tomasz Makowski, dyrektor Biblioteki Narodowej; Elżbieta Stefańczyk, Przewodnicząca Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich; oraz dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach - Andrzej Dąbrowski. Podczas gali nagrodzono przedstawicieli samorządów i bibliotek z pierwszej dziesiątki rankingu oraz liderów każdego z województw. Najlepszą biblioteką w województwie lubuskim okazała się Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Trzcielu. Na drugim miejscu w województwie i 38. w Polsce uplasowała się Miejska Biblioteka Publiczna w Szprotawie. Serdecznie gratulujemy! Maksymalnie można było uzyskać 340 punktów. Ankieta zawierała 19 pytań. Oceniano między innymi powierzchnię biblioteki i filii w przeliczeniu na 1000 mieszkańców, za które można było uzyskać maksymalnie 25 punktów. Średnie zatrudnienie w placówce mogło dać maksymalnie 10 pkt. Wielkość księgozbioru w przeliczeniu na 1000 mieszkańców, wielkość księgozbioru nabytego po 2005 roku, jako procent całego zbioru, czy nowe książki zakupione w 2015 roku dawały w sumie 60 pkt. Sporo punktów można było uzyskać za udział dotacji podmiotowej dla biblioteki w budżecie gminy w 2015 roku, (jako proc. budżetu samorządu ogółem) – 30 pkt, zaś za pozyskane przez bibliotekę środki pozabudżetowe w 2014 roku – 20 pkt. Przyznawaliśmy także punkty za dostępne dla czytelników tytuły prasowe (dzienniki, tygodniki, prasę dla dzieci itp.) – maksymalnie 20 pkt. Istotny jest także oferowany przez biblioteki dostęp do nowych mediów – posiadanie strony internetowej to 5 pkt, dostępność Internetu dla czytelników – 10 pkt (stanowiska komputerowe i sieć Wi-Fi). Działające przy bibliotece kółka czytelnicze, artystyczne, literackie ect. dodawały 10 pkt, podobnie wolontariat – 10 pkt. Dodatkowo biblioteki otrzymywały punkty za udogodnienia dla osób niepełnosprawnych oraz dostępność książek dla osób słabowidzących i niewidomych – po 5 pkt za spełnienie każdego z tych warunków. Opracowując ranking, oprócz uzyskanych odpowiedzi wykorzystano dane z Głównego Urzędu Statystycznego o liczbie czytelników w bibliotece na 1000 mieszkańców oraz liczbie wypożyczonych książek przez jednego czytelnika w 2015 roku. Za te wskaźniki można było otrzymać maksymalnie po 25 pkt. Najwyższą liczbę punktów uzyskiwały te biblioteki, w których wskaźniki były wyższe niż 1,75 proc. średniej ze wszystkich bibliotek.

SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE