Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /libraries/cms/application/cms.php on line 470
Bibliotekarz Lubuski - Bibliotekarz Lubuski

Nowe media

Instytucje kultury online: muzea archeologiczne - Muzeum Pierwszych Piastów w Lednicy

lednicaHistoria Muzeum:

1969 - Powołanie do życia Muzeum Początków Państwa Polskiego, którego pierwszym dy­rektorem zostaje historyk sztuki Jerzy Łomnicki badacz i propagator Ostrowa Lednickiego. Zadaniem Muzeum jest ochrona substancji zabytkowej Ostrowa Lednickiego i jego oto­czenia, prowadzenie badań archeologicznych i udostępnianie zabytków Ostrowa Led­nickiego szerokiej publiczności, co staje się możliwe z chwilą uruchomienia przeprawy promowej na wyspę.

Czytaj więcej...

Z KSIĄŻKĄ NA LEŻAKU 2020

HOL z książką na leżaku„Z książką na leżaku” - w ramach Lata Muz Wszelakich 2020

W czasie wakacji Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze zaprasza na letni cykl spotkań autorskich z lubuskimi twórcami, prozaikami i poetami, którym czas epidemii koronawirusa uniemożliwił wcześniejszą prezentację ostatnich efektów pracy twórczej – powieści czy tomików poetyckich.

Czytaj więcej...

Instytucje kultury online: muzea archeologiczne - Muzeum Archeologiczne w Poznaniu

muzpozPoczątki działalności dzisiejszego poznańskiego Muzeum Archeologicznego przypadają na drugą połowę wieku XIX, kiedy to w Wielkopolsce, podobnie jak w całej Europie, nastąpił gwałtowny wzrost zainteresowań starożytnictwem, w tym archeologią. Jednocześnie zabory wymusiły na Polakach powoływanie rozmaitych organizacji społecznych, które w zastępstwie własnego państwa wspierały rozwój polskiej kultury, nauki i gospodarki. Właśnie taką rolę – mecenasa polskiej nauki i kultury – spełniało utworzone w 1857 roku po trzydziestoletnich staraniach Towarzystwo Przyjaciół Nauk Poznańskie.

Czytaj więcej...

Instytucje kultury online: muzea historyczne - Muzeum Powstania Warszawskiego

1944"Muzea historyczne powróciły do łask. Weszły w trudną konkurencję z telewizją i komputerem, posłużyły się nowinkami technicznymi i ożywiły wyobraźnię historyczną szerokich rzesz obywateli, szczególnie młodych. Holocaust Memorial w Waszyngtonie, Terror Háza w Budapeszcie, nowa ekspozycja Imperial War Museum w Londynie, nowe Yad Vashem w Jero­zolimie, wreszcie Muzeum Powstania Warszawskiego to instytucje znakomicie realizujące te tendencje. Są to centra, po pierwsze, tłumnie odwiedzane, po drugie, skierowane – dzięki użytym środkom – przede wszystkim do młodzieży (często nazywane są też muzeami wnuków i dziadków, jako że opisują doświadczenia sprzed kilkudziesięciu lat językiem współczesnej młodzieży), po trzecie, inspirujące i wspierające cenne badania. Wokół nich organizuje się ruch ama­torów historii i powstają nowe pomysły na popularyzowanie dziejów narodu, państwa, regionu, miasta, rodziny.

Czytaj więcej...

Kawa z Dwiema Siostrami - o nowościach i zapowiedziach online

image001Drodzy Państwo,
Jest nam niezmiernie miło zaprosić Państwa na kolejne spotkanie o NOWOŚCIACH I ZAPOWIEDZIACH – tym razem na drugą połowę roku. Opowiemy o planach wydawniczych, pokażemy niektóre ilustracje książek, które pojawią się do końca roku na bibliotecznych i księgarnianych półkach.

Czytaj więcej...

Kronika Galla Anonima czy Mnicha z Lido

gallAutor pierwszej, spisanej prawdopodobnie w latach 1113–1116, kroniki poświęconej dziejom Polski był postacią wyjątkowo tajemniczą. Niewiele jest informacji na jego temat i właściwie wiemy o nim jedynie to, co sam o sobie napisał.

Czytaj więcej...

Instytucje kultury online: muzea historyczne - Muzeum Masta Łodzi

muzłódźHistoria Pałacu
Pałac – zwieńczenie XIX-wiecznego imperium Izraela Poznańskiego, zwanego „królem bawełny” został wybudowany jako część ogromnego zespołu fabryczno-rezydencjonalnego, typowego dla architektury przemysłowej XIX wieku. Fabryka, wystawna rezydencja, domy dla robotników, szkoła, szpital, a nawet kościół – to wszystko w czasach świetności przypominało prawdziwe „państwo w państwie”. Izrael Kalmanowicz Poznański w ciągu niespełna pół wieku z podrzędnego kupca, który wniósł do małżeństwa z Leonią Hertz manufakturę wartą zaledwie 500 rubli, stał się potężnym fabrykantem z 11 milionami na koncie.

Czytaj więcej...

Instytucje kultury online: muzea historyczne - Muzeum Historyczne Krakowa

muzeum historyczne miasta krakowa planuje zmiane nazwyOpisujemy, dokumentujemy i opowiadamy Kraków. Słuchamy miasta…
Wizja Muzeum – cel kierunkowy: W 2030 roku jesteśmy Muzeum Krakowa – kompletnym, obejmującym i szanującym wszelkie aspekty dziedzictwa miasta i otwartym na wyzwania współczesności. W swojej wielooddziałowej strukturze sprawnie zarządzanym i nowocześnie zorganizowanym. Aktywnie uczestniczymy w kształtowaniu społeczności metropolii...

Czytaj więcej...

KSIĄŻKA W ŻYCIU SENIORÓW NA POCZĄTKU XXI WIEKU

SBPPublikacja składa się z dwóch części: pierwszej – teoretycznej, wprowadzającej w problematykę starości na tle przemian społeczno-kulturowych oraz drugiej – opartej na badaniach empirycznych, dotyczącej zachowań lekturowych ludzi starszych.

Czytaj więcej...

Podkategorie