Granty dla bibliotek

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła Regionalny Konkurs Grantowyw ramach Programu "Równać Szanse 2017" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Celem konkursu jest wsparcie projektów rozwijających u młodych ludzi umiejętności społeczne przydatne zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu. O dotacje do 8 500 zł mogą ubiegać się  m.in. biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych z miejscowości do 20 000 mieszkańców.

Adresatami (beneficjentami) projektów powinna być młodzież w wieku od 13 do 19 lat  (uczniowie klas siódmych szkół podstawowych,  uczniowie szkół  gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych) z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców). Zalecana liczebność grupy projektowej to 12-20 osób.Termin składania wniosków upływa 25 października 2017 roku, o godzinie 12.00.