Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /libraries/cms/application/cms.php on line 471
Zmarła Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska - Bibliotekarz Lubuski

Zmarła Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska

indeksZ głębokim smutkiem zawiadamiamy, że zmarła Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska (1949-2021)

 

Od ponad 40 lat aktywnie uczestniczyła w rozwoju polskiego bibliotekarstwa i jego promocji w kraju i za granicą. Jej działalność obejmowała szeroki zakres zagadnień. Były to zarówno sprawy modernizacji bibliotek poprzez wprowadzanie nowych technologii i nowoczesnych metod zarządzania, jak i rozwój bibliografii narodowej i informacji naukowej, opieka nad zabytkowymi zbiorami w bibliotekach polskich i polonijnych, badania w dziedzinie bibliotekarstwa i czytelnictwa, a także prawodawstwo biblioteczne.

Od 1972 do 2009 roku związana była z Biblioteką Narodową w Warszawie pełniąc kolejno funkcje: kierownika Zakładu Katalogów Centralnych (1981-1991), Sekretarza Naukowego (1991-1993), zastępcy Dyrektora Biblioteki Narodowej ds. naukowych i współpracy międzynarodowej (1993-2005). W latach 2006-2009 pełniła funkcję Pełnomocnika Dyrektora Biblioteki Narodowej ds. współpracy z bibliotekami publicznymi.

Od 1990 roku aktywnie działała społecznie w Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich. Brała udział we wszystkich ważniejszych przedsięwzięciach krajowych i zagranicznych. Była jedną z inicjatorek i współautorką "Strategii Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata 2010-2021", pionierskiego w skali europejskiej opracowania dotyczącego organizacji branżowej.

Przygotowywała program prezentacji dorobku Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich i jego wkładu w upowszechnianie polskiej kultury na Światowym Kongresie Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń i Instytucji Bibliotekarskich (IFLA), który odbywał się w 2017 r. we Wrocławiu. Jako ekspert SBP uczestniczyła w obradach Forum Prawa Autorskiego (2014-2015) oraz w Programie Rozwoju Bibliotek.Od roku 2019 była członkiem Krajowej Rady Bibliotecznej. Z ramienia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich współpracowała z międzynarodowymi stowarzyszeniami IFLA, EBLIDA, przygotowując opinie i ekspertyzy.

Od roku 2017 do chwili obecnej była przewodniczącą Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.